SUMARSAMKOMA

Laurdagen starta allereie med markering av LIL 80 år og påfølgjande opning av miniballbingen på Larsnes Brygge.  Vidare i dag (laurdag) er det. frå kl 1600: Aktivitetar og matsal i telktet i  sentrum. Kl 1700:  Start Fantetog. Kl 1930: «Jonsoksjåv» med bl.a. «Gå planken», «Morgonopning» m.m. Frå kl 2100 . Jonsokpub i teltet. Søndag 24. : Kl. 1200: Start Larsnesmila. Kl 1430: landsbyvandring – «Gardane i Dalen». Frå kl 1600: Matsal/servering i Landsbyhuset. Kl 1800: «Stormøte» – Landsbyen. Avslutning med «Idekafe». Sjå elles tilsendt foldar og/eller gå inn på facebooksida til  landsbyen. 🙂

Les meir

TELTET PÅ PLASS

I beste dugnadsånd kom teltet opp i ei fart! No er det nesten klart til laurdag – den store Sumarsamkomedagen på Larsnes! Fredag startar samkoma med Juniorklubb og litt seinare med Ungdomsklubb – begge deler på Gamlebanken!

Les meir

Kva skjer

BADESTRANDA NOK EIN GONG

Olav med gravemaskinen er no ferdig og han har no lagt på plasss alle «stoppsteinane»  og rydda for stranda for stein!  Muligens må det til ein dugnad før sanden vert pumpa på plass! I tilfelle vert denne dugnaden kunngjort!  For no ventar vi på sanden – og sandskuta kjem i slutten av denne veka! Vi gler oss!

Les meir

SUMARSAMKOME

I helga er det Sumarsamkome med aktivitetar i tre dagar. Plakater på Facebook og på butikkane.  Sjå vedlegg. Billettar til ølsmaking på laurdag kan kjøpast. https://pay.ebillett.no/purchase.php?partner_id=1133&show_id=5553104

Les meir

ENDELEG SIGER PÅ LARSNES STADION!

Onsdags kvelden fekk LGFK besøk av Valder på Larsnes Stadion. LGFK  trengde verkeleg poeng i denne kampen – og endeleg; laget lukkast!  Allereie etter 3 minutt Jan Petter Mork inn 1-0. Uti kampen kom LGFK til fleire store sjansar , og  Valder sine forsøk vart effektivt stoppa av ein god forsvarsfirar og keeper Olav Rekdal! I det 74 minutt skåra Anders Vaagen 2-0-målet, og kampen var avgjort! På denne kvelden var det veldig god innsats av  alle spelarar, alle «var på» – og det vart ein fortent siger som gjorde at LGFK kom opp i 8 poeng. Veldig godt å ta med seg!

Les meir

Dagens bildeSjå fleire bilde

SMÅTING

Alle legg merke til Landsbyen Larsnes – skilta  ved Halleskiftet og i Vikane.  Folk som køyrer forbi, legg også merke til desse skilta og viss du kjem i prat med nokon i denne kategori, så nemner dei skilta! Men har du lagt merke til at der er blomsterkasser med nye, fargeglade  blomster oppi? 

Les meir

Heimesida larsnes.no

Heimesida vert erstatta med ny i dag. I den samanheng har redaksjonen henta nokre tilfeldige bilder på gamlesida. Spiren til heimeside kom som følgje av ein idédugnad 06.03.2008.

Les meir

SISTE NYTT

Neste steg i arbeidet med badestranda vart i dag tysdag 19. juni. Det var Olav Våge  med gravemaskinen som køyrde til  «støttesteinane»  som skal leggast i enden av sanden, men må gjerast på fjøre sjø! Det skjer i morgon onsdag! Spennande dagar framover! Skal tru om sanden kjem denne veka?

Les meir

Webkamera

Video frå LarsnesSjå fleire video

Kommunestyret på nett

Sande kommunestyre vedtok etter spørsmål frå Sande Venstre å legge fram ei sak for formannskapet etter ferien om streaming eller direkteoverføring av kommunestyremøta frå hausten. Sande kommune er ei av dei få kommunene på Sunnmøre som enno ikkje har praktisert dette. Det vart framheva i debatten at dei fleste parti ynskjer at fleire skal kunne får informasjon om det politiske arbeidet i kommunen.

Les meir

Visjonen til Landsbyen

Landsbyen Larsnes skal vere eit attraktivt område for borgarar i alle aldrar. Landsbyrådet skal medvirke til aktivitet, trivsel og ein smule galskap gjennom eigne tiltak – og understøtte arbeid i dei ulike stammene.

Les meir

«Hagen min»

 

I mange landsbyhagar  er det no full blomstring  av ulike valører og i nokre er det meir enn andre. Ein av desse Haugane finn vi i Larsnesvegen  100. Hos Eli og  Torbjørn Rekdal er hagestell meir enn berre ein stor hobby og interesse. Det er ein livsstil!

Les meir

#Larsnes Sjå fleire bilde

Ei tid varSjå fleire bilde

Steinnes.2012-retusjert.jpg

Ut på tur - aldri sur

Bla opp