Ein æra er over….

“Ei tid for alt! Takk for at du har passa på alt fotballutstyr ein mannsalder!”

Les meir

Årsmøte i Larsnes Sogelag

I desse dagar står årsmøta nesten i kø for å bli avvikla! Sist ut var Larsnes Sogelag som hadde sitt årsmøte sist onsdaag på lagslokalet sitt i kjellaren på Gamlebanken! Dette er eit aktivt lag som har hatt 16 styremøte i løpet av 2019!

Les meir

Kva skjerSjå fleire arrangement

Årsmøte i Larsnes IL

2020 er året med mange jubileum i Larsnes IL. Det er 30 år sidan Larsnes Stadion vart opna. Skuleårret 89/90  Idrettsskulen  – noverande Allidrett –  i gong,  og det er 5 år sidan Turngruppa vart starta. Ja, så er det 45 år sidan turorienteringa starta – det som no er kalla Fjelltrimmen. Det er ikkje tvil at det har vore stor aktivitet i laget, med mange nyvinningar! Men aktiviteten i 2019 er imponerande;  også med endå ei nyvinning; nemleg E-sport!  Breidda er utruleg stor og LIL har eit styre og hjelpeapparat alle i laget og landsbyen skal vere stolte av!

Les meir

Årsmøte i Norges Handikapforbund Sande

Det er eit aktivt lag som heldt årsmøte på Gamlebanken torsdag 20. februar. Laget har teke opp  mange saker i 2019 og er bl.a. etter valet representert i Rådet for personar med nedsett funksjonsevne med 3 medlemmer. Her har laget allereie markert  seg i mange saker ang. trafikale vanskar, unisersell tilpassing  m.m.,  her kan ein ta opp interessepolitiske saker på eit breitt og høgt plan.

Les meir

ÅRSMØTETID I LANDSBYEN

Februar og mars er årsmøtetid for mange lag i landsbyen vår!  “Vanlege” årsmøtesaker skal opp i desse laga; slik som årsmelding, rekneskap, budsjett og val! Utanom desse har dei ulike laga sine særeigne saker!

Les meir

Dagens bilde

FASTELAVN

Fast innslag i fastelavnshelga er at Larsnes Helselag sel fastelavnsris! I år som i fjor skjer dette ved butikkane førstkomande fredag og laurdag; 21. og 22. februar! Oppfordringa mi er at DU  også kjøper deg eit fastelavnsris. Prisen er 50 kroner!

Les meir

Nyttårsfeiring i Landsbyen

Vi samlar kreftene på årets siste dag. Fellesfyrverkeriet vert arrangert frå Bautaplassen (Larsneset)  kl. 23.59 nyårsaftan. Gamlebanken  held ope hus frå kl. 21.30 til midnatt tysdag.

Les meir

God jul!

Landsbyen Larsnes  ønskjer alle  ei god jul og eit godt nytt  år i 2020!

Les meir

Webkamera

Video frå LarsnesSjå fleire video

Larsneshallen

På ekstraordinært årsmøte i Larsnes IL 16.desember vart det samrøystes vedteke å skrive under den nye avtalen mellom Sande kommune og Larsnes IL. Dette er ein avtale om bruk av fleirbrukshallen, garderober og aktivitetsromet i andre etasje. Sak nr 2 var opptak av lån på 1,5 mill for å betale LIL sin siste andel.

Les meir

«Nissegraut»

Tradisjonen tru; nissegraut på Larsnes skule i siste førjulsbesøk! Og kven andre stiller opp; likar og serverer? Jau, enno ein gong viser Larsnes Helselag at dei både vil og kan gjere det hyggeleg for borna våre i landsbyen!

Les meir

Larsnes J 16

Sist fredagskveld inviterte Larsnes  J 16 seg sjølve og foreldre til avslutningsfest  for sesongen 2019.

Les meir

#Larsnes Sjå fleire bilde

Ei tid varSjå fleire bilde

Steinnes.2051-retusjert.jpg

Ut på tur - aldri sur

Bla opp