VARDEVEGEN – tippemiddelsøknad er godkjent

Ein ny, stor dag: Larsnes IL fekk av Kulturdepartementet godkjent søknaden om tippemidlar til Vardevegen – som nærmiljøanlegg!  Dette er ein tidlegare plan om å rehabilitere den gamle vegen langs sjøen frå Hallebygda til Larsnes – og lage denne til ein turveg! Eine påknytningspunktet er ved vegen til det nye bustadfeltet på Storhaugen som no har fått godkjent alle planar i kommunestyret og er no klar for utbygging!  Den andre “enden” av vegen er ved Skitnevika!  Vardevegen er i tråd med kommunen sin arealplan!

Les meir

Kranselag på Badehuset

Byggherre Larsnes IL hadde onsdag 3. juni kranselag på badehuset!  Det er byggmeister Rune Slettestøl som står for oppføringa av badehuset som ligg like ved Landsbystranda og Larsnes Brygge.Byggherre erLarsnes IL.

Les meir

Kva skjerSjå fleire arrangement

75 år med fred

Larsnes Sogelag hadde i år planlagt å feire frigjeringsdagen 8. mai med ei  litt større markering her på Larsnes.  Som alle veit, let dette seg vanskeleg å gjennomføre i år, så laget ser føre seg at dette må takast igjen til neste år!

Les meir

PÅSKEQUIZ

Påskequiz – Interaktivt og på nett

Det har seinare år vore ein tradisjon at Larsnes Idrottslag arrangerer quiz på Breidablik i påska. Dette har vore ein fin treffplass, der ein kombinerer hjernetrim med sosialt samkome.

I desse koronatider er det diverre ikkje råd å samlast slik vi har brukt å gjere. Vi ynskjer likevel å gjere eit forsøk på å arrangere quiz. Trond og Margunn er klar, og vi har snekra saman eit opplegg der vi sender quiz på nett. Sendinga går frå Breidablik, der alle involverte har trygg avstand til kvarandre.

Quizen vert sendt på Gamlebanken sin nyoppretta Youtube-kanal «Sande NettSyn». Her vil du få spørsmåla, og etter kvart fasit og resultatlister. Reint teknisk vil vi bruke Google skjema for innsending av svar, og vi sit klar og rettar så fort vi kan.

Vi har ikkje prøvd dette før, så vi vonar publikum ikkje vert rasande sinte om noko feilar. Vi legg opp til litt færre spørsmål enn normalt, og naturleg nok vert det utfordrande å arrangere superfinale. Det vert også utfordrande å kontrollere om nokon nyttar ulovlege hjelpemidlar, så her lyt vi basere oss på tillit til at alle spelar på ærleg vis.

For å krydre «rettepausene», har vi leitt fram ulikt videomaterial frå nærområdet. Så om du ikkje er interessert i quiz, kan det godt hende du vil finne sendinga spanande likevel.

Normalt sett ville quizen gitt LIL og Breidablik kjærkomne inntekter. For å bøte litt på dette vert det opna for eit friviljug støttebeløp via Vipps (#602292). Normal inngangsbillett er 100kr for kvar deltakar, ta gjerne utgangspunkt i dette; men det er som sagt heilt friviljug. Om du ikkje har høve å delta på quizen, er det sjølvsagt lov å støtte likevel.

Linkar og meir informasjon vil du etter kvart finne på denne lenka:

https://www.gb-scene.no/online-quiz

 

 

 

Les meir

Ein æra er over….

“Ei tid for alt! Takk for at du har passa på alt fotballutstyr ein mannsalder!”

Les meir

Dagens bilde

Årsmøte i Larsnes Sogelag

I desse dagar står årsmøta nesten i kø for å bli avvikla! Sist ut var Larsnes Sogelag som hadde sitt årsmøte sist onsdaag på lagslokalet sitt i kjellaren på Gamlebanken! Dette er eit aktivt lag som har hatt 16 styremøte i løpet av 2019!

Les meir

Årsmøte i Larsnes IL

2020 er året med mange jubileum i Larsnes IL. Det er 30 år sidan Larsnes Stadion vart opna. Skuleårret 89/90  Idrettsskulen  – noverande Allidrett –  i gong,  og det er 5 år sidan Turngruppa vart starta. Ja, så er det 45 år sidan turorienteringa starta – det som no er kalla Fjelltrimmen. Det er ikkje tvil at det har vore stor aktivitet i laget, med mange nyvinningar! Men aktiviteten i 2019 er imponerande;  også med endå ei nyvinning; nemleg E-sport!  Breidda er utruleg stor og LIL har eit styre og hjelpeapparat alle i laget og landsbyen skal vere stolte av!

Les meir

Årsmøte i Norges Handikapforbund Sande

Det er eit aktivt lag som heldt årsmøte på Gamlebanken torsdag 20. februar. Laget har teke opp  mange saker i 2019 og er bl.a. etter valet representert i Rådet for personar med nedsett funksjonsevne med 3 medlemmer. Her har laget allereie markert  seg i mange saker ang. trafikale vanskar, unisersell tilpassing  m.m.,  her kan ein ta opp interessepolitiske saker på eit breitt og høgt plan.

Les meir

Webkamera

Video frå LarsnesSjå fleire video

ÅRSMØTETID I LANDSBYEN

Februar og mars er årsmøtetid for mange lag i landsbyen vår!  “Vanlege” årsmøtesaker skal opp i desse laga; slik som årsmelding, rekneskap, budsjett og val! Utanom desse har dei ulike laga sine særeigne saker!

Les meir

FASTELAVN

Fast innslag i fastelavnshelga er at Larsnes Helselag sel fastelavnsris! I år som i fjor skjer dette ved butikkane førstkomande fredag og laurdag; 21. og 22. februar! Oppfordringa mi er at DU  også kjøper deg eit fastelavnsris. Prisen er 50 kroner!

Les meir

Nyttårsfeiring i Landsbyen

Vi samlar kreftene på årets siste dag. Fellesfyrverkeriet vert arrangert frå Bautaplassen (Larsneset)  kl. 23.59 nyårsaftan. Gamlebanken  held ope hus frå kl. 21.30 til midnatt tysdag.

Les meir

#Larsnes Sjå fleire bilde

Ei tid varSjå fleire bilde

Steinnes.2073-retusjert.jpg

Ut på tur - aldri sur

Bla opp