Redaksjonen

Utgivar: Landsbyrådet, 6084 Larsnes

Ansvarleg redaktør: Trond Torset, tronto@tussa.com, tlf 47850655

Redaktør: Margunn Rekdal, mar.rekdal@gmail.com, tlf 99419562

Redaksjon: Einar Ekroll, Einar.ekroll@tussa.com, tlf 90945565