2016

Nytt frå landsbyen

Lyng- og einebrenning på Nupafjellet
Sande Brannvern hadde denne veka ei planlagt nedbrenning på delar av Nupafjellet som er naturreservat. Statens Naturoppsyn var med på aksjonen.  Hadde berre det vorte ein ny aksjon mot alle sitkagranene, men då må det vel verte  nye naturreservat!   


Foto : Sande kommune
Foto: Sande brannvern Lyng/einebrenninga er eit samarbeid mellom Fylkesmannen, Statens Naturoppsyn og Sande brannvesen. Dette var første runde. Neste er å brenne heile fjellsida.

17.02.17 07:26
Ei
Ei "monsterøkt"
Vi er snart midt i februar – men fotballen har rulla lenge! Siste dagane har det også vore gode forhold for slik aktivitet – opplett og kaldt! Bildet er frå treninga til damelaget i veka som var. Årets damelag vert eit ungt lag med mange junior-spelarar. Damelaget er avhengig av at der kjem slike «juniorar» opp kvart år – og juniorane sjølve har godt av å få litt tøffare treningsmotstand – ein vert endå betre fotballspelar av sånt! Treningane forrige veke var nokre skikkelige «monsterøkter». Dei som kjenner Øystein som trenar veit at han legg han vekt på kapasitet i vintertreningane – laget har no kome opp på 12 drag på slutte av ei elles så intensiv treningsøkt på 1,5 time – og damene smilte når dei var ferdige - det lovar godt for fotballsesongen 2017!
12.02.17 18:40
Årsmøte for Landsbyhuset
Torsdag 16.februar kl 20:00 er det årsmøte for Landsbyhuset Breidablik. I tillegg til vanlige årsmøtesaker, vil styret orientere om det planlagde oppussingsarbeidet som no står føre. Styret i Landsbyhuset set heilt sikkert pris på at bygdefolket møter opp for å la seg informere om det som skal skje - og det er viktig at bygdefolket støttar opp om Landsbyhuset og den jobben styret gjer. Vel møtt til årsmøte!
10.02.17 15:31
Havøy kommune
I kveld var det folkemøte om Havøy kommune. Knapt 50 personar synest det var fornuftig å bruke kvelden på eit slikt folkemøte - heller ikkje våre folkevalde viste særlig stor interesse for folkemøte - det tyder vel at dei er som folk flest!  Stemninga på møtet kan vel tolkast slik at der er ein viss skepsis til Havøy kommune - det blir for lite og puslete!! Fleire av dei som tok ordet på folkemøte meinte at Runde kommune (Hareid, Ulstein, Herøy og Sande) fortsatt var det beste alternativet. Dette alternativet parkerte imidlertid ordføraren i Herøy då han var klar og tydelig på at Herøy og Ulstein i lag ikkje var eit alternativ - frivillig! På spørsmål om kvifor Herøy ville slå seg saman med Sande, viste ordførar Goksøyr til viktigheita av å bygge alliansar - og at Herøy og Sande kan verte ein slik allianse. Alliansar mot kva vart ikkje vidare debattert!! Kva som er best for oss i Sande må kvar og ein bestemme sjølv - det som er viktig er at vi alle brukar røysteretten vår i folkerøystinga! Møt derfor opp og stem - Godt val!
08.02.17 23:54
Fotballsøndag
Fotballsøndag
06.02.17 21:59
 
06.02.17 18:40
Bakedag i vinterferien??
Vil du lære kunsten med høge cupcakes med masse pynt på? Då har du no muligheita til å lære dette gjennom bakedager i vinterferien. Det er Marita Smoge som står bak initiativet. Ho har fått leige skulekjøkkenet og planlegg to bakedager i vinterferien. Den 21.februar er det ungdom frå 5.kl til 7.kl som har bakedag. Den 23.februar er det ungdom frå 8.kl til 10.kl sin dag. Begge dager er det først og fremst cupcakes i ulike varianter og pynteteknikkar som er tema. Alle deltakarar får prøve seg - og alle får med seg nokre smaksprøver heim etter endt dag! For å dekke inn varekjøp, mat til fellesmåltid og huskostnader er det ei deltakeravgift på kr 600. Er dette av interesse så ta kontakt med Marita Smoge på tlf 90479282 for påmelding vet meir informasjon.
31.01.17 18:56
Fotballsøndag
Fotballsøndag
Larsnes IL sine verdiar: glede, respekt og fellesskap.Fotballl arrangerte FOTBALLSØNDAG for alle i alderen 6- 16 år. Høg aktivitet  i tre timar. Frukt i pausa og refleksband utlevert etter endt økt.  Orientering til foreldre om komande sesong med trening, aktivitetar og dugnad. LIL oppmodar foreldre om å nytte larsnesfotball sine heimesider for å finne informasjon.
29.01.17 16:13
Fotballsøndag
Søndag 29.januar kl 12:00 arrangerer fotballgruppa open dag i hallen. Det skal sjølvsagt spelast litt fotball, og fotballgruppa vil også nytte høvet til å orientere litt om komande fotballsesong. Vel møtt til både spelarar, føresette, og andre fotballtilhengarar!
09.01.17 23:37
TING SKJER... og har skjedd
2016 vart avslutta med to fyrverkeri. 1: QUEEN-show  - "A tribute toi Queen" - med Luffen Valle & co 30.desember, 2: Nyttårsafta - på sjølve siste dagen  - var det mange flotte fyrverkeri manga stadar! Men kva skjer i 2017?Øya på Sande Omsorgsenter har aktivitetar kvar tysdag. Då samlast dei som kan og vil; frå Sandetun, Haugatun, Elverom og Elvebakken. Det er også fint at mange pårørande kjem! Førstemann ute på Øya i 2017 var Trond m/gitaren tysdag 3. januar. Neste tysdag er det Bergljot Tødenes sin tur. 13. og 14. januar + 20. og 21. januar har FEEL-IT sine 4 siste forestillingar for denne gong på Landsbyhuset. 28. januar er det UKM på Landsbyhuset. Larsnes.no har lyst å få  ei oppdatert liste om kva skjer i landsbyen, men då må vi få hjelp. Ta kontakt! <
06.01.17 14:25

Kontakt oss
post@larsnes.no

Lyng- og einebrenning på Nupafjellet

Sande Brannvern hadde denne veka ei planlagt nedbrenning på delar av Nupafjellet som er naturreservat. Statens Naturoppsyn var med på aksjonen.  Hadde berre det vorte ein ny aksjon mot alle sitkagranene, men då må det vel verte  nye naturreservat! 

 Foto : Sande kommune

Foto: Sande brannvern
Lyng/einebrenninga er eit samarbeid mellom Fylkesmannen, Statens Naturoppsyn og Sande brannvesen. Dette var første runde. Neste er å brenne heile fjellsida.

Ei "monsterøkt"

img_1320.jpg

Vi er snart midt i februar – men fotballen har rulla lenge! Siste dagane har det også vore gode forhold for slik aktivitet – opplett og kaldt! Bildet er frå treninga til damelaget i veka som var. Årets damelag vert eit ungt lag med mange junior-spelarar. Damelaget er avhengig av at der kjem slike «juniorar» opp kvart år – og juniorane sjølve har godt av å få litt tøffare treningsmotstand – ein vert endå betre fotballspelar av sånt!

Treningane forrige veke var nokre skikkelige «monsterøkter». Dei som kjenner Øystein som trenar veit at han legg han vekt på kapasitet i vintertreningane – laget har no kome opp på 12 drag på slutte av ei elles så intensiv treningsøkt på 1,5 time – og damene smilte når dei var ferdige - det lovar godt for fotballsesongen 2017!

Årsmøte for Landsbyhuset

Torsdag 16.februar kl 20:00 er det årsmøte for Landsbyhuset Breidablik. I tillegg til vanlige årsmøtesaker, vil styret orientere om det planlagde oppussingsarbeidet som no står føre. Styret i Landsbyhuset set heilt sikkert pris på at bygdefolket møter opp for å la seg informere om det som skal skje - og det er viktig at bygdefolket støttar opp om Landsbyhuset og den jobben styret gjer. Vel møtt til årsmøte!

Havøy kommune

I kveld var det folkemøte om Havøy kommune. Knapt 50 personar synest det var fornuftig å bruke kvelden på eit slikt folkemøte - heller ikkje våre folkevalde viste særlig stor interesse for folkemøte - det tyder vel at dei er som folk flest! 

Stemninga på møtet kan vel tolkast slik at der er ein viss skepsis til Havøy kommune - det blir for lite og puslete!!

Fleire av dei som tok ordet på folkemøte meinte at Runde kommune (Hareid, Ulstein, Herøy og Sande) fortsatt var det beste alternativet. Dette alternativet parkerte imidlertid ordføraren i Herøy då han var klar og tydelig på at Herøy og Ulstein i lag ikkje var eit alternativ - frivillig! På spørsmål om kvifor Herøy ville slå seg saman med Sande, viste ordførar Goksøyr til viktigheita av å bygge alliansar - og at Herøy og Sande kan verte ein slik allianse. Alliansar mot kva vart ikkje vidare debattert!!

Kva som er best for oss i Sande må kvar og ein bestemme sjølv - det som er viktig er at vi alle brukar røysteretten vår i folkerøystinga! Møt derfor opp og stem - Godt val!

Bakedag i vinterferien??

Vil du lære kunsten med høge cupcakes med masse pynt på? Då har du no muligheita til å lære dette gjennom bakedager i vinterferien. Det er Marita Smoge som står bak initiativet. Ho har fått leige skulekjøkkenet og planlegg to bakedager i vinterferien. Den 21.februar er det ungdom frå 5.kl til 7.kl som har bakedag. Den 23.februar er det ungdom frå 8.kl til 10.kl sin dag. Begge dager er det først og fremst cupcakes i ulike varianter og pynteteknikkar som er tema. Alle deltakarar får prøve seg - og alle får med seg nokre smaksprøver heim etter endt dag! For å dekke inn varekjøp, mat til fellesmåltid og huskostnader er det ei deltakeravgift på kr 600. Er dette av interesse så ta kontakt med Marita Smoge på tlf 90479282 for påmelding vet meir informasjon.

img_1689.jpg

Fotballsøndag

Larsnes IL sine verdiar: glede, respekt og fellesskap.

Fotballl arrangerte FOTBALLSØNDAG for alle i alderen 6- 16 år. Høg aktivitet  i tre timar. Frukt i pausa og refleksband utlevert etter endt økt. 

Orientering til foreldre om komande sesong med trening, aktivitetar og dugnad. LIL oppmodar foreldre om å nytte larsnesfotball sine heimesider for å finne informasjon.

Fotballsøndag

Søndag 29.januar kl 12:00 arrangerer fotballgruppa open dag i hallen. Det skal sjølvsagt spelast litt fotball, og fotballgruppa vil også nytte høvet til å orientere litt om komande fotballsesong. Vel møtt til både spelarar, føresette, og andre fotballtilhengarar!

TING SKJER... og har skjedd

2016 vart avslutta med to fyrverkeri. 1: QUEEN-show  - "A tribute toi Queen" - med Luffen Valle & co 30.desember, 2: Nyttårsafta - på sjølve siste dagen  - var det mange flotte fyrverkeri manga stadar! Men kva skjer i 2017?

Øya på Sande Omsorgsenter har aktivitetar kvar tysdag. Då samlast dei som kan og vil; frå Sandetun, Haugatun, Elverom og Elvebakken. Det er også fint at mange pårørande kjem!

Førstemann ute på Øya i 2017 var Trond m/gitaren tysdag 3. januar. Neste tysdag er det Bergljot Tødenes sin tur.

13. og 14. januar + 20. og 21. januar har FEEL-IT sine 4 siste forestillingar for denne gong på Landsbyhuset.

28. januar er det UKM på Landsbyhuset.

Larsnes.no har lyst å få  ei oppdatert liste om kva skjer i landsbyen, men då må vi få hjelp. Ta kontakt!

<

20161101_083212_1_.jpg

LARSNES AUTO

I serien "Arbeidsplassar i Landsbyen" har turen no komt til Larsnes Auto As - ei bedrift som starta i 1928; med andre ord ei av dei eldste i Landsbyen

Larsnes Auto vart stifta i 1928 av Georg Petersen med føremål å drive rutebiltransport frå Larsnes til Hareid.  Sonen Anders tok over etter faren og i tillegg til bussdrift, så kom der bensinstasjon på Larsnes; Så har utviklinga gått sin gang med samanslåing av rutebilselskapa og vi fekk Sørøybuss - og det vart nybygg på Larsnes. I dag er det Fram/Nettbvuss som driv busstrafikken. Sørøybussbygget er blitt til Larsnes Buss og Last. Men kva med Larsnes Auto? I dag er det blitt ein flott bensinstasjon - XY - med fasilitetar ein stasjon skal ha med bl.a. ei kafeavdeling. I tillegg har Larsnes Auto bilverkstad ved Hallebygdkrysset då dei kjøpte Johansens Auto-bygget. På desse to stadane sysselset Larsnes Auto 14  - og Øyvind Petersen er dagleg leiar; ttredje generasjon!

"Badehus" i Larsnesvika

Eit "badehus" i samband med badestranda i Larsnesvika har vore eit samtaleemne i bygda i ei årrekkje - no kan det kanskje kome på plass!

Larsnes Brygge og område rundt byrjar no å ta skikkelig form, og resultatet vert skikkelig bra! No ligg det også føre planar om å få opp badehuset i Larsnesvika. Dette er eit tiltak som har våre samtaleemne i bygda i ei årrekkje – sikkert litt ulikt i form og innhald over tid – men no ser det altså ut som at ein kan få realisere eit anlegg som folket og område kan verte tente med framover. Igjen er det frivilligheita som skal «løfte», og Larsnes IL har bede kommunen om å søkje spelemidlar til prosjektet. Spelemiddelsøknaden viser ein byggekostnad på 610.000 kr, og der ein søkjer om 300.000 kr i spelemidlar. Resterande kapitalbehov er innsamla midler og stor dugnadsinnsats. Om spelemiddelsøknaden går i orden er våren 2017 utpeikt til byggetid - så då er det berre å gjere seg dugnadsklar på nytt! Badehuset skal vere utforma slik at det kan nyttast av alle, og plasseringa vil vere sentral i samband med badestranda og den nye «sjøgata» rundt Larsnesvika som no tek meir og meir form for kvar dag som går. Med andre ord eit tiltak som både fastbuande og besøkande kan gjere seg nytte av når det står ferdig.

Slik er "badehuset" tenkt utforma og plassert.
Slik er "badehuset" tenkt utforma og plassert.
15181693_1288110251209448_8831546114493117105_.jpg

Romjulsfest med QUEEN

På Gamlebanken Scene sine nettside er det no lagt ut billettar til romjulsfest på Landsbyhuset Breidablik. Fredag 30.desember står Luffen Valle og kompani på scena med det populære showet "I Want It All". Billettar er lagt ut på www.gb-scene.no. Her finn de også meir info om arrangementet.

Dette vert den store "utdagen" i romjula - løp og kjøp billettar - stram stemmebanda - her vert det garantert stor stemning!!  

img_1186.jpg

Sandemessa 2016 i rute

Sandemessa 2016 er i rute. Rigg-gjengen har til saman fleire 100-års erfaring - så det viser godt igjen etter ein  dugnadskveld. Med ny hall er det i år nytt "rigg-oppsett" - det vert spennande å sjå korleis det fungerer - vi trur det vert bra! Takk for kjekk dugnadskveld!

ro_20north.jpg

RO NORTH

Gratulerer med nybygget til Rostein-rederiet og vårt eminente landsbyverft; Larsnes Mek!

"Ein sværing", sa sjefen sjølv, Jarle Gunnarstein, under dåpen no i helga! 100 år med mekanisk verkstad - og 35 år som Larsnes Mek; dette høyrest ut som kompetanse! Ja, nettopp; kompetanse! Gratulerer igjen. Vi ser fram til neste nybygg!

Det store stikkemysteriet

Når vi no har fått sommarklima til advent (nesten iallefall) - er vel snøstikkene til Vegvesenet det einaste årvisse teiknet som er igjen som minner oss om at det snart er vinter. Slik var det i år også - mitt i beste sommarværet kom snøstikkene opp i Hallebygda - først langs autovernet i Ryggen - deretter gjennom heile bygda - snart er det vinter!! Men no er stikkene vekk - samtlige snøstikker gjennom heile Hallebygda er sporlaust borte! Ein kan kanskje tru at Vegvesenet har sett opp snøstikker som ikkje er i hht EU-standard - og at dei derfor måtte ta dei ned - men slik er det ikkje. Heller ikkje Vegvesent sjølv veit kva som har skjedd med snøstikkene i Hallebygda!! Kven i all verden har då behov for snøstikker tilsvarande 3 km veg?? Det er det store stikkemysteriet!

Ikkje ei einaste snøstikke å sjå her - og slik er det gjennom heile Hallebygda!
Ikkje ei einaste snøstikke å sjå her - og slik er det gjennom heile Hallebygda!

Ta dej ein tur!

img_1166.jpg

No er det fint på landsbyfjella! Kulden siste dagane har no gjort det tørt og fint å gå – ikkje mykje is heller – rett og slett gode ”føreforhold”. Vi kan heller ikkje skulde på at mørket kjem tidlig på – til det har ”trimgjengen” merka råsa alt for godt – med refleks på kvar ein merkestolpe held det godt med ei middels god haudelykt for å finne vegen uansett kor mørkt det er ! Ta dej ein tur!

fiskeb_t_gunnar_k.png

NYE KONTRAKTER

Ny fiskebåtkontrakt til landsbyverftet vårt Larsnes Mek. I nedgangstider er det imponerande kva Jarle & co får til. Landsbyen Larsnes gratulerer!

Denne veka vart det gjort kjent at Larnes Mek. Verkstad skal bygge "Gunnar K" - ein fiskebåt som skal riggast for snurpe- og snurrevadfiske. Dette vert byggenr. 60 - og båten er planlagt ferdig i desember 2017.  I sommar sikra også Landsbyverftet seg to kontrakter til ; "Sander Andre" (leverast 3. kvartal 2017) og "Nordhavet" (leverast 2. kvartal 2018).  Vi må berre endå ein giong seie ; Vi er imponert! Godt jobba til ein levande verkstad!

Landsbyfjella er merka

img_1153.jpg

Trimgruppa i Larsnes IL har på nytt gjort ein stor innsats i fjellheimen vår. I fjor var det "de 9 bruer" som kom på plass på vei mot Storehornet - i år er det merking av turstier innover frå Drageskaret som er prosjektet. Årets prosjekt er i samarbeid med gode naboar i Gursken. Nye merkestolpar er fabrikert, transportert og plassert ut i terrenget - og viser med det trygg og sikker veg for både kjente og ukjente. Vidare er det sett opp skilt fleire plassar som viser retning og distanse¨til dei ulike fjelltoppane. På startpunktet på Drageskaret er det også skilt som viser retning, distanse, samt ei fargekode for kor krevande dei ulike turane er. Dette skiltet har også QR-koder som er linka til www.morotur.no

Takk til alle ildsjeler som står på for fellesskapet - og god tur!

Kulturprisen 2016

Sande kommune og Sparebanken Møre søker no etter kandidatar til årets kulturpris. Fristen for å kome kandidatar er 20.oktober. Send ein mail til kommunen med den kanditaten du vil skal få kulturprisen. 

002892.jpg

LANDSBYEN FÅR VEGADRESSER

No får du snart vite kvar du bur, for no vert det snart avgjort kva vegane i Landsbyen og i kommunen skal heite.

Sande kommunestyre har tidlegare vedteke å innføre vegadresser. Sande er elles ei av dei siste i Norge med å gjere dette. Det er mange  og store fordelar med presise adresser, både for utrykkingskøyrety, distribusjon og andre tenester. Namnenemnda har utarbeidd eit forslag på vegnamn som no skal ut på høyring. På kommunen si heimeside finn du alle forslaga.

1234...43