2016

Nytt frå landsbyen

Helgapraten med Toril
Helgapraten med Toril
På Larsnes.no vil vi framover møte  folk i Landsbyen. Det er høg dugnadsaktivitet i bygda  for tida, og det er nærliggende å ta tak i ei som er aktiv  på den fronten. Denne gongen er det Toril som eg tek  praten med når ho er ferdig med dagens dugnad på Breidablik.  Ho veit ikkje kor mange timar med dugnad det vert, men ho er sett både på Breidablik og båtvask denne veka. Vi tek samtalen om ho og aktivitetane ho engasjerer seg i. Vi tek først nokre spørsmål om ho personleg, for kven er Toril? På spørsmål om korleis vennane hennar vil omtale ho med fem stikkord, meiner ho tolmodige, roleg, og så stopper det opp. Med hjelp av Stine som og er på dugnad vert imøtekomande, positiv og bestemt dei neste tre. Toril er eit A-menneske, og er av dei første på jobb. På ettermiddag er ho stadig på farta med ungane eller for å følgje opp sine tillitsverv. Ho likar ikkje seine styremøter. På TV ser ho opp-pussing- og hageprogram i tillegg til reprise av gamle krimseriar. Og Bing Bang! På senga les ho smusslitteratur. Eg spør om Kolbjørn er heime? I dag er han i Hornindal for å skaffe seg knivar til kvalfangstfiske. Vi fleiper med at ho no vert kvalfangerfru. Toril møtte Kolbjørn på sjøen for 30 år sidan, men det tok litt tid før dei etablerte seg her på Larsnes. Ho, Kolbjørn og ungane  flytta på Kvalen jonsokaftan 2003, to veker før minstemann kom til verden. Toril jobbar i Sande kommune, er leiar i Larsnes IL på tredje året og har vore økonomi- og utleigeansvarleg i Breidablik sidan 2012.  I dag var det 11 på dugnad i 4-5 timar og nokre fortsette etter det. Kva tenker Toril om dugnaden? Det er det som driv veldig mykje av aktiviteten i bygdene våre. Toril synes det er viktig at ungane får det inn med morsmelka. I dag har ho fått to av døtrene til å lage vafler til kaffemat på dugnaden. I tillegg kom Solveig Rovde med fersk skuffekake.  Toril tenker at dugnadsånda er sterk i landsbyen, og det er mange som er positiv. Ho trekker fram dugnadsånda på tvers av lag og organisasjonar. Det er kjekt arbeid og mindre kjekt arbeid (kanskje det mindre kjekke er dei store oppvaskane etter dei første Feel-IT før vaskelina var laga). I dag var det fleire innom for å avklare kva dei skal gjere koamde veke, isolering, måling, taklegging osb. Målet er å bli ferdig til konfirmasjonhelga. Det er viktig for Toril fordi døtre skal ha konfirmasjonsselskap på forsamlingshuset. Når det er ledig tid, tek Toril og familien ofte turen til Hornindal på campingvogna.  Ho står ikkje på ski, men likar å sitje i solveggen med strikketøy og nyte andre sin aktivitet. Toril tenker at det dit familien vil legge  sommarferien i år. Men om ho skulle ynskje seg eit anna feriemål ville ho ta turen til varmare breddegrader med soling, bading og shopping. "Eg er ikkje urban", seier Toril, så storbyferie er ikkje noko for meg. Eg spør Toril kva ynskjer ho har  for framtida, då seier ho at ungane vert etablert og greier seg bra når dei forlet heimen, og at dei sjølve er nøgde.  Toril ynskjer seg meir fritid, mindre ansvar. Det kan ein skjønne med problemstillingane knytt til Hallen som har vore siste halvåret. Heldigvis har det vore mange som har gitt støtte, enda til folk som ho ikkje kjenner. Eg ynskjer Toril god helg når eg forlet huset etter malingsarbeidet. Ho står utanfor inngangen saman med Harald, med kaffikoppen i handa. Men snart på veg heim for å lage havregraut. Planen for kvelden er klar: kvile framfor tv-en med Ole Paus og beina høgt.
25.03.17 17:04
Frisk fredag!
Frisk fredag!
Kva er vel betre enn frist luft på ein fredag! Ein gjeng unge og yngre karar har iallefall pusta frisk luft i dag - rett nok har det vore litt innblanding av gamalt mått-støv - men det skal vist vere bra for tarmen! Karane har gjort ein kjempejobb i dag! Taksida er rein for stein, og dei skal vist ikkje gi seg før det gamle trodet er tildekt med duk. Godt Jobba!
17.03.17 14:51
LARSNES SOGELAG
Larsnes Sogelag nar nyleg hatt årsmøte. Årsmelding, rekneskap og val var på dagsorden , pluss dugnad på Gamlebanken.Larsnes Sogelag si samansetning  2017: Hilde Brune Nystøyl, leiar Sindre Torset,nestleiar Solrun Slettestøl,kasserar MarteStoregjerde,sekretær Torbjørn Rekdal sr,styremedlem Rasmus Ekroll,Dorthe Nordal,varamedlemer.  I midten av mars vil kontingentblankettar ligge  i postkassene i bygdene våre. Velkomne også som nye medlemar.( i Jokerkråa vert det lagt ut blankettar)  Støtt sogelaget sitt arbeid   Framover kjem laget til å prioritere arbeid med digitalisering av bilder og dias. Laget i har og gjort innkjøp av lysbildeframvisar. Elles er ein i siget med å gjere opptak / intervju av personar i nærområda. Laget gjekk til innkjøp av dertil eigna utstyr tidlegare, og Geir Inge Brekke er hyra inn for å hjelpe til med dette. Laget tek gjerne imot bilder av historisk verdi . Når det gjeld Storegjerdesamlinga og henvendingar ang denne bildesamlinga, er kontaktperson Marte Storegjerde Når det gjeld medlemskveldar i Sogelaget sine lokaler i gamlebanken, vil desse verte starta oppatt så snart taket på Gamlebanken er restaurert. Kveldane vert kunngjort på denne sida  og plakatar på butikkane. Elles vert kontigentblankettar lagt i postkassene i bygdene. Laget ønskjer nye medlemmer velkomne. Larsnes Sogelag ønskjer brei støtte til laget sitt arbeid!  
16.03.17 12:28
UTMERKINGAR
UTMERKINGAR
LIL deler ut ei påskjønning for godt arbeid av tillitsvalde for kvart femte år. På årsmøtet i LIL vart 5 tillitsvalde  honorert og dei fekk av leiar Torhild ein krystallvase med innskrift. 5 år: Kolbjørn Kvalen 15 år: Jarle Gunnarstein, Kjartan Bleie 20 år: Aadne Sandanger, Kjell Martin Vikene (Jarle og Adne var ikkje til stades.)
15.03.17 14:16
ÅRSMØTE I LARSNES IL
ÅRSMØTE I LARSNES IL
Sist søndag - 12. mars - vart årsmøtet i LIL helde i nyelokalet i Larsneshallen. Årsmelding, rekneskap og budsjett vart gjennomgått utan diskusjon. Valnemnda hadde hatt ei grei jobb , og fått sydd saman dei ulike styra for komande år. Ny gruppe er turn, der også born rå Gursken deltek.  Litt diskusjon om finansieringa av hallen, og forhandlingsgruppa vil ta med seg innspel frå debatten til møtet med rådmann.Hovudstyret: Leiar: Torhild Urkedal Nestleiar: Einar Ekroll (ny) Øk.ansv.: Karl Arthur Vasstrand Leiar i fotball: Helge Tødenes (ny) Leiar i trim: Hanne Indregård Leiar i Idrettsskulen: Silje Keiseraas Leiar i turngruppa: Stine Sætre (ny) Anleggsleiar får hovudstyret fullmakt til å nemne ut frå anleggsnemnda.
15.03.17 13:57
ÅRSMØTE I SANDE HANDICAPLAG
Fredag 9. mars vart årsmøte helde på Gamlebanken. Eit greitt årsmøte der årsmelding og rekneskap vart gjennomgått og vedteke.Val av styre for 2017: Leiar: Else Marie Rekdal Nestleiar: Lidvar Muren Kasserar: Alvhild Iversen Sekretær: Torunn Lillebø Styremedlemmer: Jarle Takseth, Anne Marta Torset Varamedl.: Arne Sævik, Bodil Dahl, Bodil Brandal
15.03.17 13:48
Kveldsmatkonsert
HML Varden er ein aktiv og viktig bidragsytar i landsbyen - no inviterer dei til Kveldsmatkonsert. Konseptet er ei kveldsøkt med korpsmusikk, kveldsmat og kaffi - altså noko for både øyre og mage! HML Varden inviterer med dette til Kveldsmatkonsert mandag 13.mars kl 19:30 i Larsnes kyrkje - billettptrisen til konserten er valfri!!
08.03.17 23:16
Årsmøtetid
Vi er midt i årsmøtetida........ Larsnes IL har sitt årsmøte søndag 12.mars kl 1800, 2.etg i Hallen.. Handikapforbundet Sande har sitt årsmøte fredag 10.mars kl 1800 på Gamlebanken.
08.03.17 23:05
Oppussing Breidablik
Oppussing Breidablik
Tidligare denne veka fekk vi informasjonsbrev i postkassa om at Breidablik skal pussast opp - no har arbeidet starta. På bildet ser vi no eit reinstrippa lokale som skal gjennom ei forvandling - og om resultatet vert slik vi har vorte informert om - ja så vert det eit nytt flott samlingshus. Finn fram litt arbeidslyst og møt opp på dugnad - alle mann alle!
23.02.17 08:46
Lyng- og einebrenning på Nupafjellet
Sande Brannvern hadde denne veka ei planlagt nedbrenning på delar av Nupafjellet som er naturreservat. Statens Naturoppsyn var med på aksjonen.  Hadde berre det vorte ein ny aksjon mot alle sitkagranene, men då må det vel verte  nye naturreservat!   


Foto : Sande kommune
Foto: Sande brannvern Lyng/einebrenninga er eit samarbeid mellom Fylkesmannen, Statens Naturoppsyn og Sande brannvesen. Dette var første runde. Neste er å brenne heile fjellsida.

17.02.17 07:26

Kontakt oss
post@larsnes.no

Helgapraten med Toril

img_1774.jpg

På Larsnes.no vil vi framover møte  folk i Landsbyen. Det er høg dugnadsaktivitet i bygda  for tida, og det er nærliggende å ta tak i ei som er aktiv  på den fronten. Denne gongen er det Toril som eg tek  praten med når ho er ferdig med dagens dugnad på Breidablik.  Ho veit ikkje kor mange timar med dugnad det vert, men ho er sett både på Breidablik og båtvask denne veka. Vi tek samtalen om ho og aktivitetane ho engasjerer seg i. 

gb.jpg

Frisk fredag!

Kva er vel betre enn frist luft på ein fredag! Ein gjeng unge og yngre karar har iallefall pusta frisk luft i dag - rett nok har det vore litt innblanding av gamalt mått-støv - men det skal vist vere bra for tarmen! Karane har gjort ein kjempejobb i dag! Taksida er rein for stein, og dei skal vist ikkje gi seg før det gamle trodet er tildekt med duk. Godt Jobba!

LARSNES SOGELAG

Larsnes Sogelag nar nyleg hatt årsmøte. Årsmelding, rekneskap og val var på dagsorden , pluss dugnad på Gamlebanken.

Larsnes Sogelag si samansetning  2017:

Hilde Brune Nystøyl, leiar

Sindre Torset,nestleiar

Solrun Slettestøl,kasserar

MarteStoregjerde,sekretær

Torbjørn Rekdal sr,styremedlem

Rasmus Ekroll,Dorthe Nordal,varamedlemer.

 I midten av mars vil kontingentblankettar ligge  i postkassene i bygdene våre. Velkomne også som nye medlemar.( i Jokerkråa vert det lagt ut blankettar)

 Støtt sogelaget sitt arbeid

 

Framover kjem laget til å prioritere arbeid med digitalisering av bilder og dias. Laget i har og gjort innkjøp av lysbildeframvisar.

Elles er ein i siget med å gjere opptak / intervju av personar i nærområda. Laget gjekk til innkjøp av dertil eigna utstyr tidlegare, og Geir Inge Brekke er hyra inn for å hjelpe til med dette.

Laget tek gjerne imot bilder av historisk verdi .

Når det gjeld Storegjerdesamlinga og henvendingar ang denne bildesamlinga, er kontaktperson Marte Storegjerde

Når det gjeld medlemskveldar i Sogelaget sine lokaler i gamlebanken, vil desse verte starta oppatt så snart taket på Gamlebanken er restaurert.

Kveldane vert kunngjort på denne sida  og plakatar på butikkane.

Elles vert kontigentblankettar lagt i postkassene i bygdene. Laget ønskjer nye medlemmer velkomne. Larsnes Sogelag ønskjer brei støtte til laget sitt arbeid!

 

UTMERKINGAR

F.v.: Kolbjørn Kvalen (5), Kjartan Bleie (15) og Kjell Martin Vikene (20).
F.v.: Kolbjørn Kvalen (5), Kjartan Bleie (15) og Kjell Martin Vikene (20).

LIL deler ut ei påskjønning for godt arbeid av tillitsvalde for kvart femte år. På årsmøtet i LIL vart 5 tillitsvalde  honorert og dei fekk av leiar Torhild ein krystallvase med innskrift.

5 år: Kolbjørn Kvalen

15 år: Jarle Gunnarstein, Kjartan Bleie

20 år: Aadne Sandanger, Kjell Martin Vikene

(Jarle og Adne var ikkje til stades.)

ÅRSMØTE I LARSNES IL

Arbeidsstyret i LIL: Einar Ekroll, Torhild Urkedal og Karl Arthur Vasstrand
Arbeidsstyret i LIL: Einar Ekroll, Torhild Urkedal og Karl Arthur Vasstrand

Sist søndag - 12. mars - vart årsmøtet i LIL helde i nyelokalet i Larsneshallen. Årsmelding, rekneskap og budsjett vart gjennomgått utan diskusjon. Valnemnda hadde hatt ei grei jobb , og fått sydd saman dei ulike styra for komande år. Ny gruppe er turn, der også born rå Gursken deltek.  Litt diskusjon om finansieringa av hallen, og forhandlingsgruppa vil ta med seg innspel frå debatten til møtet med rådmann.

Hovudstyret:

Leiar: Torhild Urkedal

Nestleiar: Einar Ekroll (ny)

Øk.ansv.: Karl Arthur Vasstrand

Leiar i fotball: Helge Tødenes (ny)

Leiar i trim: Hanne Indregård

Leiar i Idrettsskulen: Silje Keiseraas

Leiar i turngruppa: Stine Sætre (ny)

Anleggsleiar får hovudstyret fullmakt til å nemne ut frå anleggsnemnda.

ÅRSMØTE I SANDE HANDICAPLAG

Fredag 9. mars vart årsmøte helde på Gamlebanken. Eit greitt årsmøte der årsmelding og rekneskap vart gjennomgått og vedteke.

Val av styre for 2017:

Leiar: Else Marie Rekdal

Nestleiar: Lidvar Muren

Kasserar: Alvhild Iversen

Sekretær: Torunn Lillebø

Styremedlemmer: Jarle Takseth, Anne Marta Torset

Varamedl.: Arne Sævik, Bodil Dahl, Bodil Brandal

Kveldsmatkonsert

HML Varden er ein aktiv og viktig bidragsytar i landsbyen - no inviterer dei til Kveldsmatkonsert. Konseptet er ei kveldsøkt med korpsmusikk, kveldsmat og kaffi - altså noko for både øyre og mage! HML Varden inviterer med dette til Kveldsmatkonsert mandag 13.mars kl 19:30 i Larsnes kyrkje - billettptrisen til konserten er valfri!!

Årsmøtetid

Vi er midt i årsmøtetida........

Larsnes IL har sitt årsmøte søndag 12.mars kl 1800, 2.etg i Hallen..

Handikapforbundet Sande har sitt årsmøte fredag 10.mars kl 1800 på Gamlebanken.

resized_20170222_204626_2_.jpg

Oppussing Breidablik

Tidligare denne veka fekk vi informasjonsbrev i postkassa om at Breidablik skal pussast opp - no har arbeidet starta. På bildet ser vi no eit reinstrippa lokale som skal gjennom ei forvandling - og om resultatet vert slik vi har vorte informert om - ja så vert det eit nytt flott samlingshus. Finn fram litt arbeidslyst og møt opp på dugnad - alle mann alle!

Lyng- og einebrenning på Nupafjellet

Sande Brannvern hadde denne veka ei planlagt nedbrenning på delar av Nupafjellet som er naturreservat. Statens Naturoppsyn var med på aksjonen.  Hadde berre det vorte ein ny aksjon mot alle sitkagranene, men då må det vel verte  nye naturreservat! 

 Foto : Sande kommune

Foto: Sande brannvern
Lyng/einebrenninga er eit samarbeid mellom Fylkesmannen, Statens Naturoppsyn og Sande brannvesen. Dette var første runde. Neste er å brenne heile fjellsida.

Ei "monsterøkt"

img_1320.jpg

Vi er snart midt i februar – men fotballen har rulla lenge! Siste dagane har det også vore gode forhold for slik aktivitet – opplett og kaldt! Bildet er frå treninga til damelaget i veka som var. Årets damelag vert eit ungt lag med mange junior-spelarar. Damelaget er avhengig av at der kjem slike «juniorar» opp kvart år – og juniorane sjølve har godt av å få litt tøffare treningsmotstand – ein vert endå betre fotballspelar av sånt!

Treningane forrige veke var nokre skikkelige «monsterøkter». Dei som kjenner Øystein som trenar veit at han legg han vekt på kapasitet i vintertreningane – laget har no kome opp på 12 drag på slutte av ei elles så intensiv treningsøkt på 1,5 time – og damene smilte når dei var ferdige - det lovar godt for fotballsesongen 2017!

Årsmøte for Landsbyhuset

Torsdag 16.februar kl 20:00 er det årsmøte for Landsbyhuset Breidablik. I tillegg til vanlige årsmøtesaker, vil styret orientere om det planlagde oppussingsarbeidet som no står føre. Styret i Landsbyhuset set heilt sikkert pris på at bygdefolket møter opp for å la seg informere om det som skal skje - og det er viktig at bygdefolket støttar opp om Landsbyhuset og den jobben styret gjer. Vel møtt til årsmøte!

Havøy kommune

I kveld var det folkemøte om Havøy kommune. Knapt 50 personar synest det var fornuftig å bruke kvelden på eit slikt folkemøte - heller ikkje våre folkevalde viste særlig stor interesse for folkemøte - det tyder vel at dei er som folk flest! 

Stemninga på møtet kan vel tolkast slik at der er ein viss skepsis til Havøy kommune - det blir for lite og puslete!!

Fleire av dei som tok ordet på folkemøte meinte at Runde kommune (Hareid, Ulstein, Herøy og Sande) fortsatt var det beste alternativet. Dette alternativet parkerte imidlertid ordføraren i Herøy då han var klar og tydelig på at Herøy og Ulstein i lag ikkje var eit alternativ - frivillig! På spørsmål om kvifor Herøy ville slå seg saman med Sande, viste ordførar Goksøyr til viktigheita av å bygge alliansar - og at Herøy og Sande kan verte ein slik allianse. Alliansar mot kva vart ikkje vidare debattert!!

Kva som er best for oss i Sande må kvar og ein bestemme sjølv - det som er viktig er at vi alle brukar røysteretten vår i folkerøystinga! Møt derfor opp og stem - Godt val!

Bakedag i vinterferien??

Vil du lære kunsten med høge cupcakes med masse pynt på? Då har du no muligheita til å lære dette gjennom bakedager i vinterferien. Det er Marita Smoge som står bak initiativet. Ho har fått leige skulekjøkkenet og planlegg to bakedager i vinterferien. Den 21.februar er det ungdom frå 5.kl til 7.kl som har bakedag. Den 23.februar er det ungdom frå 8.kl til 10.kl sin dag. Begge dager er det først og fremst cupcakes i ulike varianter og pynteteknikkar som er tema. Alle deltakarar får prøve seg - og alle får med seg nokre smaksprøver heim etter endt dag! For å dekke inn varekjøp, mat til fellesmåltid og huskostnader er det ei deltakeravgift på kr 600. Er dette av interesse så ta kontakt med Marita Smoge på tlf 90479282 for påmelding vet meir informasjon.

img_1689.jpg

Fotballsøndag

Larsnes IL sine verdiar: glede, respekt og fellesskap.

Fotballl arrangerte FOTBALLSØNDAG for alle i alderen 6- 16 år. Høg aktivitet  i tre timar. Frukt i pausa og refleksband utlevert etter endt økt. 

Orientering til foreldre om komande sesong med trening, aktivitetar og dugnad. LIL oppmodar foreldre om å nytte larsnesfotball sine heimesider for å finne informasjon.

Fotballsøndag

Søndag 29.januar kl 12:00 arrangerer fotballgruppa open dag i hallen. Det skal sjølvsagt spelast litt fotball, og fotballgruppa vil også nytte høvet til å orientere litt om komande fotballsesong. Vel møtt til både spelarar, føresette, og andre fotballtilhengarar!

TING SKJER... og har skjedd

2016 vart avslutta med to fyrverkeri. 1: QUEEN-show  - "A tribute toi Queen" - med Luffen Valle & co 30.desember, 2: Nyttårsafta - på sjølve siste dagen  - var det mange flotte fyrverkeri manga stadar! Men kva skjer i 2017?

Øya på Sande Omsorgsenter har aktivitetar kvar tysdag. Då samlast dei som kan og vil; frå Sandetun, Haugatun, Elverom og Elvebakken. Det er også fint at mange pårørande kjem!

Førstemann ute på Øya i 2017 var Trond m/gitaren tysdag 3. januar. Neste tysdag er det Bergljot Tødenes sin tur.

13. og 14. januar + 20. og 21. januar har FEEL-IT sine 4 siste forestillingar for denne gong på Landsbyhuset.

28. januar er det UKM på Landsbyhuset.

Larsnes.no har lyst å få  ei oppdatert liste om kva skjer i landsbyen, men då må vi få hjelp. Ta kontakt!

<

20161101_083212_1_.jpg

LARSNES AUTO

I serien "Arbeidsplassar i Landsbyen" har turen no komt til Larsnes Auto As - ei bedrift som starta i 1928; med andre ord ei av dei eldste i Landsbyen

Larsnes Auto vart stifta i 1928 av Georg Petersen med føremål å drive rutebiltransport frå Larsnes til Hareid.  Sonen Anders tok over etter faren og i tillegg til bussdrift, så kom der bensinstasjon på Larsnes; Så har utviklinga gått sin gang med samanslåing av rutebilselskapa og vi fekk Sørøybuss - og det vart nybygg på Larsnes. I dag er det Fram/Nettbvuss som driv busstrafikken. Sørøybussbygget er blitt til Larsnes Buss og Last. Men kva med Larsnes Auto? I dag er det blitt ein flott bensinstasjon - XY - med fasilitetar ein stasjon skal ha med bl.a. ei kafeavdeling. I tillegg har Larsnes Auto bilverkstad ved Hallebygdkrysset då dei kjøpte Johansens Auto-bygget. På desse to stadane sysselset Larsnes Auto 14  - og Øyvind Petersen er dagleg leiar; ttredje generasjon!

"Badehus" i Larsnesvika

Eit "badehus" i samband med badestranda i Larsnesvika har vore eit samtaleemne i bygda i ei årrekkje - no kan det kanskje kome på plass!

Larsnes Brygge og område rundt byrjar no å ta skikkelig form, og resultatet vert skikkelig bra! No ligg det også føre planar om å få opp badehuset i Larsnesvika. Dette er eit tiltak som har våre samtaleemne i bygda i ei årrekkje – sikkert litt ulikt i form og innhald over tid – men no ser det altså ut som at ein kan få realisere eit anlegg som folket og område kan verte tente med framover. Igjen er det frivilligheita som skal «løfte», og Larsnes IL har bede kommunen om å søkje spelemidlar til prosjektet. Spelemiddelsøknaden viser ein byggekostnad på 610.000 kr, og der ein søkjer om 300.000 kr i spelemidlar. Resterande kapitalbehov er innsamla midler og stor dugnadsinnsats. Om spelemiddelsøknaden går i orden er våren 2017 utpeikt til byggetid - så då er det berre å gjere seg dugnadsklar på nytt! Badehuset skal vere utforma slik at det kan nyttast av alle, og plasseringa vil vere sentral i samband med badestranda og den nye «sjøgata» rundt Larsnesvika som no tek meir og meir form for kvar dag som går. Med andre ord eit tiltak som både fastbuande og besøkande kan gjere seg nytte av når det står ferdig.

Slik er "badehuset" tenkt utforma og plassert.
Slik er "badehuset" tenkt utforma og plassert.
1234...43Neste