2016

Nytt frå landsbyen

Landsbyfjella er merka
Landsbyfjella er merka
Trimgruppa i Larsnes IL har på nytt gjort ein stor innsats i fjellheimen vår. I fjor var det "de 9 bruer" som kom på plass på vei mot Storehornet - i år er det merking av turstier innover frå Drageskaret som er prosjektet. Årets prosjekt er i samarbeid med gode naboar i Gursken. Nye merkestolpar er fabrikert, transportert og plassert ut i terrenget - og viser med det trygg og sikker veg for både kjente og ukjente. Vidare er det sett opp skilt fleire plassar som viser retning og distanse¨til dei ulike fjelltoppane. På startpunktet på Drageskaret er det også skilt som viser retning, distanse, samt ei fargekode for kor krevande dei ulike turane er. Dette skiltet har også QR-koder som er linka til www.morotur.no Takk til alle ildsjeler som står på for fellesskapet - og god tur!
23.10.16 21:38
Kulturprisen 2016
Sande kommune og Sparebanken Møre søker no etter kandidatar til årets kulturpris. Fristen for å kome kandidatar er 20.oktober. Send ein mail til kommunen med den kanditaten du vil skal få kulturprisen. 
06.10.16 15:02
LANDSBYEN FÅR VEGADRESSER
LANDSBYEN FÅR VEGADRESSER
No får du snart vite kvar du bur, for no vert det snart avgjort kva vegane i Landsbyen og i kommunen skal heite.Sande kommunestyre har tidlegare vedteke å innføre vegadresser. Sande er elles ei av dei siste i Norge med å gjere dette. Det er mange  og store fordelar med presise adresser, både for utrykkingskøyrety, distribusjon og andre tenester. Namnenemnda har utarbeidd eit forslag på vegnamn som no skal ut på høyring. På kommunen si heimeside finn du alle forslaga.
29.09.16 08:12
TING SKJER....

 Torsdag 29. sept. kl 18.45
LGFK - Emblem på River Pklate
Kom: LGFK er i siget!
Søndag 2. okt. kl 14.00 på Landsbyhuset Breidablik...
Helselaget har sin haustbasar
HML Varden deltek.
Støtt Helselaget!!! Så ta deg ein tur>!
Mandag 3. okt. kl 1200
Opning av dagsenteret på Sandetun.
Ordførar m.fl.
Song/viser med Laila og Trond
28.09.16 09:28
SOLNEDGANG
SOLNEDGANG
Her er fint! Og alle set pris på dette! Alle må ta bilete av solnedgangar! Utruleg mange flotte bilete! Kunne det vere ein ide å få inn desse flotte bileta og vise dei på storskjerm på Sandemesa?
22.09.16 08:52
LANDSBYHALLEN
LANDSBYHALLEN
Under Sumarsamkoma vart Landsbthallen offisielt  opna!  No lurer mange på kvifor den ikkje er i drift på skikkeleg vis!Vi er allereie langt ut på hausten og fineveret varer ikkje evig! Dermed må ein inn for å halde fram treningane - og det er stor aktivitet i LIL. Men kvifor er ikkje hallen komt i drift slik intensjonane var og alle sa under opninga? Er det administrasjonen i kommunen, poitikarar/formannskap/ordførar eller skulen som held igjen? Haustjamndøger er over og brukarane ventar! 
22.09.16 08:41
Larsnes Buss og Last
Larsnes Buss og Last
I serien  "Arbeidsplassar i Landsbyen" er turen komt til Larsnes Buss og Last.  Framleis seier mange SørøyBuss , men det er 20 år sidan SørøyBuss vart avvikla! I dag er Larsnes Buss og Last høgst oppegåande!  16 tilsette arbeider skift - 0700/2100 - og reparasjonane er ca 20 % på personbil og 80% på storbil. Bedrifta  merkar   akkurat no dei trongane tidene , likevel er det nok å gjere! Wist eig 51% og Nettbuss 49%. Det er sjefen sjølv Karl Hermann Nystøyl,  som seier dette. Området  har også ein liten historisk bakgrunn. Rønneberg hadde slakteri  i 20/30-åra nedi fjøra, Søre Sunnmøre Kraftlag (SSK) hadde lager og her stod fiskehjellar som faktisk var i bruk til ca 1965. I 1988 bygde SørøyBuss verkstad her. SørøyBuss var eit resultat av samanslåing av rutebilselskapa Bjåstad (Hareid), Moldskred (Ulstein), Djupvik (Leikong) og Larsnes Auto. Nye samanslåingar innan samferdsle vart det i 1996 og Mørebil tok over drifta fram til Larsnes Buss og Last etablerte seg i 1999. Larsnes Buss og Last er tilknytta Mekonoman-kjeda - og ei slik tilknytning er  viktig og gir mange fordelar. 16 tilsette; det er bra det!!
22.09.16 07:49
LGFK - Ørsta
LGFK - Ørsta
På siste heimekamp på Larsnes Stadion var det Ørsta som kom på besøk til beste grasbana på Sunnmøre, ifølge ørstingane sjølve. Men det hjalp ikkje Ørsta ! LGFK vann 3-0 etter ein god kamp! LGFK er inne i eit generasjonsskifte og mange av dei yngste bankar på døra! Mot Ørsta kom 4 inn på i løpet av kampen; av dei 3 larsnesingar; Johannes Grønnevik (scora eit mål), Håvard Petersen og Andreas Myklebust. Kjempeflott at det gror slik; noko av grunnen er også satsinga på G19-laget til LGFK. Berre to spelarar er utanfrå. Utan samarbeidet mellom desse to små bygdene hadde dette ikkje gått! Eit godt tilbod for dei som vil!  Når det gamle storlaget Ørsta taper 3-0, så seier det ein del! Og tenk; Larsnes  og Gursken har 10 spelarar i OBOS og 3.divisjon ; i Hødd, Herd og Bergsøy!
22.09.16 07:33
HJORTEJAKTA
HJORTEJAKTA
Sjølv midt i jakttida er hjorten å sjå i landsbyen; såvel kveld og som natt! Visse ting kan den ikkje la vere; slik som godteriet rosenknoppar!Jakt og fangst har vore grunnlaget for busetjinga i Norge sidan dei første menneska kom i slutten av siste istid! Kjøt og skinn var heilt nødvendige ressursar for å overleve. I dag er det over 40 000 jegarar ute i marken, men no er det ikkje for å overleve! Vi les i Vestlandsnytt at jakta er i god gjenge her på Gurskøya, og at det er skote fleire dyr hittil enn på same tid i fjor. Skulle tru at hjorten følte på seg at jakta var i gong frå 1. sept. og stakk til fjells, men nei! Lysta på rosenknoppar er nok for sterk!  Håper verkeleg at jegarane kan ta dei som herjar på kyrkjegarden og inni Vikane. Kanskje held dei til på Gjerdehøgda? Og bilførarar; pass på i området Skulekrysset storsvingen på Drageskaret: Siste  dagane  har fleire observert hjort nær riksvegen! Og nedi hagen er det flust av hjortespor og rosenknoppane er vekke; klipt fint av som frå ei skas!
13.09.16 10:59
"La meg vere ung..."
Fredag kveld.  Lyden av trommer, bass og gitar treff deg i det du går ut av bilen.  Det er allereide kø framfor spegelen i gangen.  Jenter som fnisar og ler, karane har cola-flasker i baklomma.  Det er Ten Sing-øving.....Dette kunne ha vore ei Ten Sing-øving på slutten av 1980-talet.  Alt stemmer !!  Men det er september 2016.  Det er framleis Ytre Gurskøen Ten Sing som har øving.  Ikkje i Gursken kyrkje som "i gamle dagar", men i kyrkja på Larsnes.  Sigmund er bytta ut med yngre dirigentar,  Og ikkje minst; Ungdomane som fnisar og drikk cola er borna til Ten Sing-songarane på 80-talet.... Det er fyrste øvinga denne hausten.  Leiarane er spente; Kjem det nokon nye som vil vere med i koret?  Kjem det litt folk sjølv om 10.klassingane er på skuletur?  Dei treng ikkje uroe seg.  23 flotte ungdomar står framme i koret eller spelar i bandet - og ni av dei er nye, ferske 8.klassingar!  Det luktar nysteikte vafler medan ungdomane varmar opp stemmene og høyrer på ein ny song.  Dette lovar godt! Ipausa er det vafle-fest i kyrkjestova.  Vaksenleiaren oppmodar dei eldre ungdomane om å ta vare på dei nye i koret.  Bry seg om - inkludere - skape eit fellesskap!  Det er godt med vafler, saft og sosialt fellesskap.  Snart er det meir song... "La meg være ung, la meg bare leve, la meg bare gå min egen vei.."  Bodskapen i songen høyrest godt - trass i 23 ulike stemmer.....  Lyse stemmer, ei mørk stemme, stemmeskifte-stemmer, usikre stemmer godt blanda med pianoakkordar, bass-tonar, trommevirvelar og elgitar-lydar !!  "La meg være den jeg vel være.  La meg feile så jeg kan lære.." Det nærmar seg slutten på øvinga.  I eit mørkt kyrkjerom står 23 ungdomar rundt lysgloben.  Det store lyset i globen er tent.  Alle har ei hand å halde i.  Alle er med  i fellesskapet! Hadde du høyrt etter hadde du kanskje høyrt songen rundt globen  - songen som fylte kyrkjeromet denne kvelden.  Ein god song - ein flott kveld - og 23 herlege ungdomar !!
10.09.16 00:25

Kontakt oss
post@larsnes.no

Landsbyfjella er merka

img_1153.jpg

Trimgruppa i Larsnes IL har på nytt gjort ein stor innsats i fjellheimen vår. I fjor var det "de 9 bruer" som kom på plass på vei mot Storehornet - i år er det merking av turstier innover frå Drageskaret som er prosjektet. Årets prosjekt er i samarbeid med gode naboar i Gursken. Nye merkestolpar er fabrikert, transportert og plassert ut i terrenget - og viser med det trygg og sikker veg for både kjente og ukjente. Vidare er det sett opp skilt fleire plassar som viser retning og distanse¨til dei ulike fjelltoppane. På startpunktet på Drageskaret er det også skilt som viser retning, distanse, samt ei fargekode for kor krevande dei ulike turane er. Dette skiltet har også QR-koder som er linka til www.morotur.no

Takk til alle ildsjeler som står på for fellesskapet - og god tur!

Kulturprisen 2016

Sande kommune og Sparebanken Møre søker no etter kandidatar til årets kulturpris. Fristen for å kome kandidatar er 20.oktober. Send ein mail til kommunen med den kanditaten du vil skal få kulturprisen. 

002892.jpg

LANDSBYEN FÅR VEGADRESSER

No får du snart vite kvar du bur, for no vert det snart avgjort kva vegane i Landsbyen og i kommunen skal heite.

Sande kommunestyre har tidlegare vedteke å innføre vegadresser. Sande er elles ei av dei siste i Norge med å gjere dette. Det er mange  og store fordelar med presise adresser, både for utrykkingskøyrety, distribusjon og andre tenester. Namnenemnda har utarbeidd eit forslag på vegnamn som no skal ut på høyring. På kommunen si heimeside finn du alle forslaga.

TING SKJER....


 Torsdag 29. sept. kl 18.45
LGFK - Emblem på River Pklate
Kom: LGFK er i siget!
Søndag 2. okt. kl 14.00 på Landsbyhuset Breidablik...
Helselaget har sin haustbasar
HML Varden deltek.
Støtt Helselaget!!! Så ta deg ein tur>!
Mandag 3. okt. kl 1200
Opning av dagsenteret på Sandetun.
Ordførar m.fl.
Song/viser med Laila og Trond

001192.jpg

SOLNEDGANG

Her er fint! Og alle set pris på dette! Alle må ta bilete av solnedgangar! Utruleg mange flotte bilete! Kunne det vere ein ide å få inn desse flotte bileta og vise dei på storskjerm på Sandemesa?

Høgtideleg opning av Landsbyhallen i juni med ordførar og framtidige brukarar!
Høgtideleg opning av Landsbyhallen i juni med ordførar og framtidige brukarar!

LANDSBYHALLEN

Under Sumarsamkoma vart Landsbthallen offisielt  opna!  No lurer mange på kvifor den ikkje er i drift på skikkeleg vis!

Vi er allereie langt ut på hausten og fineveret varer ikkje evig! Dermed må ein inn for å halde fram treningane - og det er stor aktivitet i LIL. Men kvifor er ikkje hallen komt i drift slik intensjonane var og alle sa under opninga? Er det administrasjonen i kommunen, poitikarar/formannskap/ordførar eller skulen som held igjen?

Haustjamndøger er over og brukarane ventar! 

004875.jpg

Larsnes Buss og Last

I serien  "Arbeidsplassar i Landsbyen" er turen komt til Larsnes Buss og Last.  Framleis seier mange SørøyBuss , men det er 20 år sidan SørøyBuss vart avvikla! 

I dag er Larsnes Buss og Last høgst oppegåande!  16 tilsette arbeider skift - 0700/2100 - og reparasjonane er ca 20 % på personbil og 80% på storbil. Bedrifta  merkar   akkurat no dei trongane tidene , likevel er det nok å gjere! Wist eig 51% og Nettbuss 49%. Det er sjefen sjølv Karl Hermann Nystøyl,  som seier dette.

Området  har også ein liten historisk bakgrunn. Rønneberg hadde slakteri  i 20/30-åra nedi fjøra, Søre Sunnmøre Kraftlag (SSK) hadde lager og her stod fiskehjellar som faktisk var i bruk til ca 1965.

I 1988 bygde SørøyBuss verkstad her. SørøyBuss var eit resultat av samanslåing av rutebilselskapa Bjåstad (Hareid), Moldskred (Ulstein), Djupvik (Leikong) og Larsnes Auto. Nye samanslåingar innan samferdsle vart det i 1996 og Mørebil tok over drifta fram til Larsnes Buss og Last etablerte seg i 1999.

Larsnes Buss og Last er tilknytta Mekonoman-kjeda - og ei slik tilknytning er  viktig og gir mange fordelar.

16 tilsette; det er bra det!!

005350.jpg

LGFK - Ørsta

På siste heimekamp på Larsnes Stadion var det Ørsta som kom på besøk til beste grasbana på Sunnmøre, ifølge ørstingane sjølve. Men det hjalp ikkje Ørsta ! LGFK vann 3-0 etter ein god kamp! 

LGFK er inne i eit generasjonsskifte og mange av dei yngste bankar på døra! Mot Ørsta kom 4 inn på i løpet av kampen; av dei 3 larsnesingar; Johannes Grønnevik (scora eit mål), Håvard Petersen og Andreas Myklebust. Kjempeflott at det gror slik; noko av grunnen er også satsinga på G19-laget til LGFK. Berre to spelarar er utanfrå. Utan samarbeidet mellom desse to små bygdene hadde dette ikkje gått! Eit godt tilbod for dei som vil!  Når det gamle storlaget Ørsta taper 3-0, så seier det ein del!

Og tenk; Larsnes  og Gursken har 10 spelarar i OBOS og 3.divisjon ; i Hødd, Herd og Bergsøy!

hjort_bukkar.jpg

HJORTEJAKTA

Sjølv midt i jakttida er hjorten å sjå i landsbyen; såvel kveld og som natt! Visse ting kan den ikkje la vere; slik som godteriet rosenknoppar!

Jakt og fangst har vore grunnlaget for busetjinga i Norge sidan dei første menneska kom i slutten av siste istid! Kjøt og skinn var heilt nødvendige ressursar for å overleve. I dag er det over 40 000 jegarar ute i marken, men no er det ikkje for å overleve! Vi les i Vestlandsnytt at jakta er i god gjenge her på Gurskøya, og at det er skote fleire dyr hittil enn på same tid i fjor. Skulle tru at hjorten følte på seg at jakta var i gong frå 1. sept. og stakk til fjells, men nei! Lysta på rosenknoppar er nok for sterk!  Håper verkeleg at jegarane kan ta dei som herjar på kyrkjegarden og inni Vikane. Kanskje held dei til på Gjerdehøgda? Og bilførarar; pass på i området Skulekrysset storsvingen på Drageskaret: Siste  dagane  har fleire observert hjort nær riksvegen! Og nedi hagen er det flust av hjortespor og rosenknoppane er vekke; klipt fint av som frå ei skas!

"La meg vere ung..."

14302938_10153685954371619_1219000314_n.jpg

Fredag kveld.  Lyden av trommer, bass og gitar treff deg i det du går ut av bilen.  Det er allereide kø framfor spegelen i gangen.  Jenter som fnisar og ler, karane har cola-flasker i baklomma.  Det er Ten Sing-øving.....

Dette kunne ha vore ei Ten Sing-øving på slutten av 1980-talet.  Alt stemmer !!  Men det er september 2016.  Det er framleis Ytre Gurskøen Ten Sing som har øving.  Ikkje i Gursken kyrkje som "i gamle dagar", men i kyrkja på Larsnes.  Sigmund er bytta ut med yngre dirigentar,  Og ikkje minst; Ungdomane som fnisar og drikk cola er borna til Ten Sing-songarane på 80-talet....

Det er fyrste øvinga denne hausten.  Leiarane er spente; Kjem det nokon nye som vil vere med i koret?  Kjem det litt folk sjølv om 10.klassingane er på skuletur?  Dei treng ikkje uroe seg.  23 flotte ungdomar står framme i koret eller spelar i bandet - og ni av dei er nye, ferske 8.klassingar!  Det luktar nysteikte vafler medan ungdomane varmar opp stemmene og høyrer på ein ny song.  Dette lovar godt!

Ipausa er det vafle-fest i kyrkjestova.  Vaksenleiaren oppmodar dei eldre ungdomane om å ta vare på dei nye i koret.  Bry seg om - inkludere - skape eit fellesskap!  Det er godt med vafler, saft og sosialt fellesskap.  Snart er det meir song...

"La meg være ung, la meg bare leve, la meg bare gå min egen vei.."  Bodskapen i songen høyrest godt - trass i 23 ulike stemmer.....  Lyse stemmer, ei mørk stemme, stemmeskifte-stemmer, usikre stemmer godt blanda med pianoakkordar, bass-tonar, trommevirvelar og elgitar-lydar !!  "La meg være den jeg vel være.  La meg feile så jeg kan lære.."

Det nærmar seg slutten på øvinga.  I eit mørkt kyrkjerom står 23 ungdomar rundt lysgloben.  Det store lyset i globen er tent.  Alle har ei hand å halde i.  Alle er med  i fellesskapet!

Hadde du høyrt etter hadde du kanskje høyrt songen rundt globen  - songen som fylte kyrkjeromet denne kvelden.  Ein god song - ein flott kveld - og 23 herlege ungdomar !!

Kulturprisen 2016

Sande kommune annonserar etter kandidatar til årets kulturpris. Med ein blomstrande landsbykultur har vi mange kandidatar i landsbyen. Kven er din kandidat??? Send ein mail om dette med ei lita grunngjeving til Sande kommune. Kanskje er det din kandidat som vert heidra i år!!!

Gode fotballresultat fortsetter

Kvinnefotballen på Larsnes fortsetter med gode resultat denne hausten.

Tirsdagskveld hadde damelaget kamp mot Bergsøy. Ein god og målrik forballkamp enda med at Larsnes vant 7-5. Med dette så følgte Larsnes opp den gode haustopning frå forrige veke der det vart bortesiger mot Hareid. Flott!

Ein minst like god prestasjon stod J14 for same kveld. Der fekk heimepublìken sjå ein svært spennande kamp mellom Larsnes og Hødd. Fotballen er rund og det er måla som tel - og det var Larsnes som scora mest mål og vant 3-2 mot Hødd. Ein flott prestasjon - som viser at alt går om ein står på og jobbar hardt nok i lag!

ro_north.jpg

Landsbyverftet

Kjem du over Drageskaret, ser du kranene på Holmen!  Kjem du sjøvegen til Larsnes, ser du kranene på Holmen! Det er liv i landsbyen!

I godt over 100 år har det vore handelsverksemd på Holmen, og det er i år 100 år sidan Karl Longva starta opp med båtreparasjonar og bygging av slip. Etter Longva kom Oskar Hammer - og namnet vart Hammer Mek Verkstad.

I dag er namnet Larsnes Mek Verksted med Rostein-rederiet som hovudaksjonær. "Ro North" er i dag under bygging  -  byggnr 56.

4 båtar til står på "lista", så verkstaden har arbeid ei god stund framover.

Landsbyverftet har ca 50 fast tilsette, men når trykket er som verst, er her over 150 arbeidar i sving.

Det er blitt ein stor og viktig arbeidsplass.

Holmen har endra seg fram gjennom tidene - og i dag er her eit svært kaianlegg og store kraner; lett synlege, med klar beskjed: Her er det arbeid!

Vi er stolt av landsbyveftet vårt. Kranene syner på lang avstand at det er liv i landsbyen.

Klikk deg gjerne inn på heimesida til verftet: www.larsnes-mek.no.

Ten-Sing

Ten-Sing starter opp ny sesong med korøving fredag 9.september kl 18:45-20:45. Som før er øvingane lagt til Larsnes kyrkje, og klokkeslettet er tilpassa ferjetidene. 

Eldrekafe

Onsdag 14.september kl 14 -16 er det eldrekafe på Elverumstova.

God start på haustsesongen

Larsnes sitt damelag starta haustsesongen i går mandag med kamp på Hareid stadion. Hareid ga våre damer god kamp og leia 4-3 då det stod att 10 minutt av kampen. Med taktiske endringar og stor vinnarvilje scora Larsnes 3 mål i løpet av dei siste 10 minutta, og tok med det ein velfortent 4-6 bortesiger.

Larsnes J14 har også starta opp haustsesongen. Førre søndag var laget i Eidsdalen og tok ein solid bortesiger 4-8. I dag har J14 hatt ny kamp heime mot VanKam. Igjen viste laget gode takter og vant fortent 5-0.

Småtroll

Barnekoret Småtroll startar opp igjen med øvingar.

Første øving vert 22.september kl 18:00 i Larsnes kyrkje. 

Ledige plasser på Sparebanken Møre sin fotballskule

Tare innom skulen i fjor
Tare innom skulen i fjor

Tradisjonen tru, det arrangerast  fotballskule på Larsnes stadion tysdag 16. - torsdag 18. Frå kl 16.30 - 19.30.

Påmelding skjer enten på mail eller SMS til Aadne eller direkte på Larsnesfotball.no si heimeside. 

Det er meldt fint vêr, instruktørane er klar, utstyr på veg

Landsbyquiz

Fredag kveld konkurrerte 12 lag om seier i første quizkveld i år.

Sterke Cubano Larsnes med Geir Magne, Helge, Hans Kristian, Jan, Hallbjørn og Bjørnar fekk 100 av 121 mulige i innleiingsrundene med tema som oppvarming, back pack, kropp og helse, ord på  D,  mat og drikke, tru og overtru, tekniske framskritt, sommersanger, bilder frå Møre og Romsdal, svar som har egg i seg, norsk krigshistorie og lokal. Tett på Cubano kom Inte Alz med Einar, Gro, Hanne, Asle og Øystein med 99 poeng. Ringnes fekk 98,5 poeng, på laget var Torbjørn, Else Marie, Ragnhild, Bård, Anne Marta og Sindre.

Duellen mellom dei tre laga i finalen endte med utklassingsseier til Sindre og Ringnes.

Kakene

1234...42