Visste du at….

Kvar veke har Landsbyen mange aktivitetar. Det er berre å  orientere seg blant plakatar, facebook og kva ein elles høyrer om det som skal skje!  larsnes.no har enno ikkje fått på plass kulturkalendaren vår  – slik vi ønskjer det!

Derfor kjem her ei lita påminning om noko av det som skjer framover:

 

27. sept: Spøtekveld på Farge- og Landhandleriet

30. sept: Åpen dag m/turngruppa i LIL – 1130/1500 i Larsneshallen.

4. okt: Språkkafe på biblioteket kl. 1800

13. okt:  Landsbyquiz på Naboen Restaurant frå kl 2000.

26. okt: Trubadur Øystein Eckhoff på Naboen Restaurant

10./11 + 17./18. nov: FEEL-IT på Landsbyhuset

24./25. nov: SANDEMESSA på Landsbyhuset/Larsneshallen

2. des: Julegrantenning + adventskaffi på Landsbyhuset.

I tillegg er det kvar onsdag underhaldning på Øya, Sandetun og   fotballsesongen  2018 er ikkje over! Det er sikkert fleire aktivitetar, så:  Sjå på oppslag! Fortel kvarandre kva som skjer! Møt opp!

tronto@tussa.com