VÅRDUGNAD

Tradisjonen tru; vårdugnad på Larsnes skule i går 7. mai. Over 20 møtte opp! Det vart rydda , buskar og tre vart klipte, det vart kosta og spylt rundt skulen og nytt klatretau kom på plass!

 I alle år har foreldra stelt til rundt skulen og skuleparken! Når ikkje andre (!) trår til, så er dette veldig flott! Vi vil nemleg ha eit triveleg og fint skuleområde for landsbyborna våre! Takk!

tronto @tussa.com