Turstiar

Det er «tusenvis» som har teke turen frå Drageskaret til Storhornet! Der er 9 «bruer»,  einer og lyng har blitt klipt, steinar har blitt lagt på mange av dei våtaste partia og stien har blitt skikkeleg merka!  Kjempegreier og godt arbeid av Trimgruppa i Larsnes IL. Og no vil dei meir!

Arbeidet med å legge steinar på stiane austover frå Drageskaret er allereie i gong, men Trimgruppa ønskjer å merke stiane skikkeleg, og dei vil på Sandemessa selje»merkepinnar» slik at ein får kjøpt naudsynt materiell slik at dette kan bli gjort til nytt «fjellår» i  i nærområdet vårt!  Ja, kvar i verda er vel betre og finare enn å ta seg ein tur på fjellet vårt; enten til Storhornet, Grøthornet , Veten, ja, kvar enn du går! Så kjøp deg ein «pinne» på messa – og hjelp Trimgruppa med dette arbeidet!

tronto@tussa.com