TERJE 50 ÅR

Vår alles Terje ja, heile landsbyens Terje, feira 50 år i dag – og baud alle kjente inn til bursdagsfest med pølser, kaker og kaffi på Landsbyhuset!

 Landsbyhuset var fylt opp – og det var helsingar frå fjern og nær!  Både Bård, Aadne og Inger Anne var fram helsingar; av Sverre fekk han ein song! Vi fekk høyre helsingar frå Oskar Sandanger og Sumarshowgjengen  hans, frå Jan Åge Fjørtoft, Gamle LFC-stjerner og Åge Hareide; dette var videohelsingar! Frå scenen kom HML Varden; seinare brannvernet! Ja, det er nesten umuleg å beskrive gliset til Terje  då brannbilen kom med heile brannmannskapet! Heilt til slutt vart Terje plassert på scenen og ståande gjestar song bursdagssangen til han!  Terje vart behørig feira!  Og så kakebordet då! Ja, Ragnhild kan dette! Takk til alle som laga til Terjefesten frå alle her i Landsbyen!

tronto@tussa.com