SUMARSAMKOME 2019

Planlegginga av årets Sumarsamkome er godt i gong! Årets dagar vert bygt på same lesten, dog med nokre endringar! Dagane foregår frå og med torsdag 20. juni til  og med jonsokafta som er søndag 23. juni!

Nye idear er å få til eit mini-friidrettsstevne på Stadion for aldersbestemte klasse! Dette vil då skje på torsdag! Elles håper vi på  vi skal gjere Landsbystranda endå eit fall betre og få til off. opning!

Elles; fredag: arrangement på Gamlebanken og Landsbyquiz på Landsbyhuset! Laurdag bygdevandring , Jonsokshow og pubkveld i teltet! På søndag går Larsnesmila++

Dette er meint som ein smakebit på årets program! På førstkomande søndag skal alt «spikrast»!

Då får alle meir detaljert kva som skjer! Vi gler oss???

tronto@tussa.com