SUMARSAMKOMA

Laurdagen starta allereie med markering av LIL 80 år og påfølgjande opning av miniballbingen på Larsnes Brygge.  Vidare i dag (laurdag) er det. frå kl 1600: Aktivitetar og matsal i telktet i  sentrum. Kl 1700:  Start Fantetog. Kl 1930: «Jonsoksjåv» med bl.a. «Gå planken», «Morgonopning» m.m. Frå kl 2100 . Jonsokpub i teltet. Søndag 24. : Kl. 1200: Start Larsnesmila. Kl 1430: landsbyvandring – «Gardane i Dalen». Frå kl 1600: Matsal/servering i Landsbyhuset. Kl 1800: «Stormøte» – Landsbyen. Avslutning med «Idekafe». Sjå elles tilsendt foldar og/eller gå inn på facebooksida til  landsbyen. 🙂