Spørjeundersøking Sumarsamkoma

Sumarsamkoma 2019 var den beste hittil! Likevel er det ting som gjerast annleis og betre!

Gjer vel og ver med på denne undersøkinga slik at Sumarsamkoma 2020 vert endå eit hakk betre!