SMÅTING

Alle legg merke til Landsbyen Larsnes – skilta  ved Halleskiftet og i Vikane.  Folk som køyrer forbi, legg også merke til desse skilta og viss du kjem i prat med nokon i denne kategori, så nemner dei skilta! Men har du lagt merke til at der er blomsterkasser med nye, fargeglade  blomster oppi? 

Einkvan passar på desse to blomssterkassene! Småting; men med mange småting vert det også trivlegare i Landsbyen! Småting, ja, men utruleeg viktige!