Siste nytt om Sandstranda

Planlegginga av siste runde med sandstranda er i full gang. Meininga er å få til ei uoffisiell opning under Sumarsamkoma 22.-24. juni. Sanden er bestilt, men først må vi ha ei gravemaskin på fjøre sjø for å rydde vekk litt stein + legge ein «kant» med stor stein i utkanten av sandstranda slik at sanden betre held seg på plass. I den samanhengen må vi ha ein dugnad, men på dette arbeidet reknar vi med at ALLE stiller opp!

Overord

Siste fase er å få på plass benkar og grill – og vi håper der er igjen pengar slik at vi får kjøpt  ei badeflåte som skal forankrast litt uti!

Spennande er det! Når alt er på plass tidleg i haust,  håper vi på  å få til ei offisiell opning i Einar si ånd.