Rønnebergfamilen sel inventar og lausøyre på Sandemessa

Rønnebergfamlien selde tidlegare hovedhuset og delar av eigedomen i Larsnes sentrum. I samband med flyttinga sit dei på store mengde utstyr og inventar frå som dei ikkje har plass til.

Dei bur i USA, Sverige og på Østlandet og kan ikkje ta med alt som er samla siste hundreåret.  Dei brukar no Sandemessa til utstilling og sal. Dei er opptekne å ikkje kaste meir enn høgst nødvendig og fleire godbitar ligg og ventar.