Renovering av klubbhuset etter vasskade i vår

Klubbhuset fekk i påska stor vasskade etter at frosten sprengde eit vassrør i taket på klubbhuset. Skadane var relativt omfattande og med store fuktskadar i garderobedelen.

I sørenden må praktisk talt alt skiftast innvendig. Når renoveringa er ferdig før årsskiftet, vil vi få nye dusjar og renoverte garderober. Kioskdelen av huset fekk ikkje skadar.