Oppgradering av råsene til Storehornet og Grøthornet


Trimgruppa aksjonerer! Dei vil ha hjelp til å realisere planene sine med å legge stein i råsene. Dei oppmodar alle som tek turen til Grøthornet eller Storehornet om ta med seg ein stein eller fleire til dei våte partia i  Råsene. På sikt vil alle kunne gå torrskodde til toppen.

Det ligg eit lass med stein på parkeringsplassen på  Drageskaret. Sjå oppslag i trimgruppa si side på Facebook. Der vil det vere oppdatering på korleis dette skrid fram.