Open dag søndag 30 september i Larsneshallen

1-10 år. Kom den som vil (treng ikkje å være medlem). Betal deg inn, 50kr (voksne gratis). Dette er eit aktivitetstilbod der vi ynskjer at alle som vil skal få prøve turnleikar.

Åpen kiosk 
To grupper: Barnehage, (1-5 år) KL 11.30-13.00. 1-5 klasse (6-10år) KL 13.30 – 15.00. 
Alle må ha en kontaktperson i hallen. (over 16 år, ein voksen kan ha med flere born.) Born under 3år må ha ein voksen som fyl gjennom aktivitetane. 
Alle må ha sokker/innesko på.