Nyopning av larsnes.no

Landsbyen si heimeside  – larsnes.no – kunne  aldri blitt revitalisert utan støtte frå Sparebanken Møre,  Larsnes.   Landsbyrådet og redaksjonen bukkar og takkar!