Heimesida larsnes.no

Heimesida vert erstatta med ny i dag. I den samanheng har redaksjonen henta nokre tilfeldige bilder på gamlesida. Spiren til heimeside kom som følgje av ein idédugnad 06.03.2008.

I mai var sida tilgjengeleg på nettet. Fram til 2016 var det jamnleg oppdatering av stoff. I seinare tid har det vore lite.

Lag og organisasjonar har hatt sine eigne sider.

Minna er mange, spesielt spennande med søking til kongen om å bli landsby.