Gamle Drageskarvegen

Mange turgåarar har nok merka seg at nytt «picnicbord» er komt på plass oppi gamle Drageskarvegen!  Det er  ikkje kommunen som har «slege seg laus»; derimot er det Larsnes Helselag som har kjøpt inn dette! Kjempeflott – det gamle hadde gjort sitt! Og den utsikta då!!