Gamle Drageskarvegen

Mange turgåarar har nok merka seg at nytt “picnicbord” er komt på plass oppi gamle Drageskarvegen!  Det er  ikkje kommunen som har “slege seg laus”; derimot er det Larsnes Helselag som har kjøpt inn dette! Kjempeflott – det gamle hadde gjort sitt! Og den utsikta då!!