Ekstraordinært årssmøte i LIL

Ekstraordinært årsmøte Larsnes IL

 

Måndag 16.12.19 kl 19.30

Loftet på Larsneshallen

 

 

Godkjenning av innkalling

Val av møteleiar, referent og to til å signere protokollen.

 

Sak 1. Godkjenning av avtale med Sande kommune om bruk av Larsneshallen.

 

Sak 2. Opptak av lån.

 

 

Event spørsmål kan rettast til Bård Dalen 48246331