ÅRSMØTETID I LANDSBYEN

Februar og mars er årsmøtetid for mange lag i landsbyen vår!  «Vanlege» årsmøtesaker skal opp i desse laga; slik som årsmelding, rekneskap, budsjett og val! Utanom desse har dei ulike laga sine særeigne saker!

20. febr. kl 19.00: Sande Handikaplag på Gamlebanken

3. mars kl 20.00: Larsnes IL på klubblokalet, loftet på Larsneshallen

4. mars kl 18.00: Larsnes Sogelag; lagslokalet på Gamlebanken

18. mars kl 19.00: Larsnes Helselag på Elverumsstova

 

Møt opp og ver og støtt desse viktige laga! Alle treng aktive medlemmer!

Veit nokon om fleire lag/organisasjonar som skal ha årsmøte i desse dagar, ta kontakt!