ALLIDRETT – hugs påmelding

Idrettsskulen kan i år feire 30 år! I dag heiter gruppa ALLIDRETT, men ideen og variasjonen er den same som i starten 1989!  Faktisk er Idrettsskulen/Allidrett ei unik gruppe som svært få idrettslag har!  Snart er det påmelding til nytt «skuleår»!  Les invitasjonsbrevet!

Hei! ? No er det tid for å melde seg på til allidrett (tidlegare idrettsskule) igjen, og vi håper mange vil vere med! ??‍♀️⛹?‍♂️??‍♀️

Allidrett er eit lavterskeltilbod som skal gi allsidig og variert fysisk aktivitet til born i Sande kommune frå 5-12 år! (Førskule – 7.kl) ?

Planen nedanfor er slik vi ser for oss at årets sesong vil sjå ut, med atterhald om endringar. Ein kan velje om ein vil vere med på alt, eller kun symjekurset.

Pris for deltaking i alle aktivitetane: 600kr pr. barn.
Pris for symjekurs: 400kr pr. barn.

Bindande påmelding til Marita Gulbrandsen på e-post: maritagulbrandsen@hotmail.com, eller sms: 48180019 innan 1. september ?

NB: Oppgi namn og årstal på barnet, i tillegg ei e-postadresse til foresatte ved påmelding.

Mvh. styret i allidrett
Marita Gulbrandsen, Inga Dalen og Knut Olav Skare.

 

Det er berre å melde seg på med ein gong!

tronto@tussa.com

Bla opp