Landsbyhuset Breidablik

Landsbyhuset Breidablik har ofte opa dør! Nytt deg av huset til eige arrangement eller delta på eit av dei mange arrangementa våre.

Landsbyhuset Breidablik er godt eigna til konsertar, festar, selskap, møter eller andre samankomstar. Kontakt oss for meir informasjon og avtale om leige.

Styret er utpeikt av årsmøtet til å drifte huset slik vedtektene seier. Styret ar ansvarleg for vedlikehald, utleige, økonomi og ellers det som fyl med.

Du kan leige Breidablik!

Landsbyhuset Breidablik er tilgjengeleg for utleige til private, organisasjonar og bedrifter. Mykje informasjon finn du på denne heimesida. Om ikkje du finn det du leitar etter : ta kontakt med

Toril Urkedal
Tlf.: 976 10 919
toril@lbhbreidablik.no

Harald Sætre
Tlf.: 913 18 358
harald@lbhbreidablik.no