Nytt frå landsbyen

ØLSMAKING PÅ JONSOKPUB
ØLSMAKING PÅ JONSOKPUB
Kjøp billettar her!https://pay.ebillett.no/velg_antall.php?p_id=1133&arrnr=5553104
10.06.18 20:16
Kavalkade frå 10 år med Landsbyen Larsnes
31.03.18 15:52
HENDT OG HENDER
Dugnadane held fram, kick-off fotball var sist søndag, årsmøta er unnagjort i alle lag og organisasjonar, fotballsesongen er i full gang, men sommaent vente på seg! FRAMOVER. ONSDAG 26. APRIL: "iNTERNASJONAL KVELDSMAT" m/kulturinnslag i Larsnes kyrkje FREDAG 28. APRIL KL 1730. KICK-OFF + 4.DIV.KAMP PÅ RIVER PLATE: LGFK-ROLLON FRAM TIL 6. MAI: DUGNADINNSPURT PÅ LANDSBYHUSET ONSDAG 3. MAI OG TORSDAG 4. MAI KL 1700/1900. RUSKENDAGAR I LANDSBYEN LAURDAG 6. MAI: KONFIRMASJON I LARSNES KYRKJE 17. MAI ER I ÅR PÅ EIN ONSDAG. 16. JUNI: KONSERT MED STIG ULV PÅ LANDSBYHUSET FREDAG 23. JUNI (JONSOK), LAURDAG 24. OG SØNDAG 25. JUNI: SUMARSAMKOME I TILLEGG; FOTBALLKAMPAR PÅ KUNSTGRASBANA (Sikkert meir som skjer, men det må kome innspel om aktivitetar)
25.04.17 09:31
LARSNES HELSELAG - ÅRSMØTE
19.april hadde helselaget årsmøte. Årsmeldinga viser eit akivt år der laget støttar mange aktivitetar i landsbyen - alt i frå tiltak på Sandetun og Haugatun, skulelunsj, HML Varden, barnehagen turngruppa og meire til. Astri Bente Sandvik har fungert som leiar  sidan leiaren Kjellfrid Sandvik gjekk bort.Helselagets styre 2017: Leiar: Astri Bente Sandvik; Nestleiar: Haldis Garen; Kasserar: Anne Marta Torset; Sekretær: Lina Strand; Styremedl.: Reidun Voldnes og Inger Anne Torset. Laget disponerer Elveromsstova - og for mindre arrangement kan dette lokalet leigast. Ta kontakt med leiar. laget vil halde fram med den gode aktiviteten som var i 2016. Helselaget gjer ein flott jobb; så støtt laget!
25.04.17 09:19
RUSKENDAGAR
ONSDAG 3. MAI og TORSDAG 4. MAI  kl. 1700 - 1900 begge dagar. Oppmøte: LANDSBYPARKEN.  Vi ryddar først og fremst frå ferjekaia og innover - særleg tek vi Larsnesvika/badeplassen, men også rundt Nyglå/butikkane og mot skulekrysset og Ørbechhalsen. Møt opp og ver med å gjere landsbyen triveleg før konfirmasjonshelga og 17. mai.  Vi avsluttar begge dagane i Landsbyparken med grilling og kaffi - sjølvsagt litt veravhengig. Landsbyen syter for traktor/hengar.
24.04.17 20:58
Kick Off 2017
Etter ein laaaang treningsvinter starter no endelig sesongen. I samband med årets første heimekamp inviterer LarsnesFotball heile fotballfamilien til Kick Off søndag 23.april kl 12:00 på KGB. G14 skal spele dobbelkamp kl 12:00 og kl 15:00. Det vert kake, vafler og kaffi/saft. Møt opp og få eit Kick Off - i hyggelig lag med alle dei andre i LarsnesFotball.
19.04.17 22:21
Årets første
Då er vi i gong - J14 har spelt årets første fotballkamp - og det vart ein sterk bortesiger! Det var 11 jenter som i ettermiddag reiste til Ørsta for å spele mot jentene frå Ørsta. Eit lite objektivt kampreferat tyder på at larsnesjentene spelte god fotball, og kontrollerte kampen frå start til slutt. Ved kampslutt viste målprotokollen 3 til Larsnes og 1 til Ørsta. Heia Larsnes!
19.04.17 22:06
Internasjonal kveldsmat
Onsdag 26.april kl 1800 arrangerer fellesrådet internasjonal kveldsmat i Larsnes kyrkje. Våre nye sandssokningar frå Eritrea vil fortelje oss litt om Eritrea, lett musikalsk underhaldning vert det også, og god prat rundt bordet! Ta gjerne med litt mat på fat og kom!
16.04.17 14:10
Helgapraten med Toril
Helgapraten med Toril
På Larsnes.no vil vi framover møte  folk i Landsbyen. Det er høg dugnadsaktivitet i bygda  for tida, og det er nærliggende å ta tak i ei som er aktiv  på den fronten. Denne gongen er det Toril som eg tek  praten med når ho er ferdig med dagens dugnad på Breidablik.  Ho veit ikkje kor mange timar med dugnad det vert, men ho er sett både på Breidablik og båtvask denne veka. Vi tek samtalen om ho og aktivitetane ho engasjerer seg i. Vi tek først nokre spørsmål om ho personleg, for kven er Toril? På spørsmål om korleis vennane hennar vil omtale ho med fem stikkord, meiner ho tolmodige, roleg, og så stopper det opp. Med hjelp av Stine som og er på dugnad vert imøtekomande, positiv og bestemt dei neste tre. Toril er eit A-menneske, og er av dei første på jobb. På ettermiddag er ho stadig på farta med ungane eller for å følgje opp sine tillitsverv. Ho likar ikkje seine styremøter. På TV ser ho opp-pussing- og hageprogram i tillegg til reprise av gamle krimseriar. Og Bing Bang! På senga les ho smusslitteratur. Eg spør om Kolbjørn er heime? I dag er han i Hornindal for å skaffe seg knivar til kvalfangstfiske. Vi fleiper med at ho no vert kvalfangerfru. Toril møtte Kolbjørn på sjøen for 30 år sidan, men det tok litt tid før dei etablerte seg her på Larsnes. Ho, Kolbjørn og ungane  flytta på Kvalen jonsokaftan 2003, to veker før minstemann kom til verden. Toril jobbar i Sande kommune, er leiar i Larsnes IL på tredje året og har vore økonomi- og utleigeansvarleg i Breidablik sidan 2012.  I dag var det 11 på dugnad i 4-5 timar og nokre fortsette etter det. Kva tenker Toril om dugnaden? Det er det som driv veldig mykje av aktiviteten i bygdene våre. Toril synes det er viktig at ungane får det inn med morsmelka. I dag har ho fått to av døtrene til å lage vafler til kaffemat på dugnaden. I tillegg kom Solveig Rovde med fersk skuffekake.  Toril tenker at dugnadsånda er sterk i landsbyen, og det er mange som er positiv. Ho trekker fram dugnadsånda på tvers av lag og organisasjonar. Det er kjekt arbeid og mindre kjekt arbeid (kanskje det mindre kjekke er dei store oppvaskane etter dei første Feel-IT før vaskelina var laga). I dag var det fleire innom for å avklare kva dei skal gjere koamde veke, isolering, måling, taklegging osb. Målet er å bli ferdig til konfirmasjonhelga. Det er viktig for Toril fordi døtre skal ha konfirmasjonsselskap på forsamlingshuset. Når det er ledig tid, tek Toril og familien ofte turen til Hornindal på campingvogna.  Ho står ikkje på ski, men likar å sitje i solveggen med strikketøy og nyte andre sin aktivitet. Toril tenker at det dit familien vil legge  sommarferien i år. Men om ho skulle ynskje seg eit anna feriemål ville ho ta turen til varmare breddegrader med soling, bading og shopping. "Eg er ikkje urban", seier Toril, så storbyferie er ikkje noko for meg. Eg spør Toril kva ynskjer ho har  for framtida, då seier ho at ungane vert etablert og greier seg bra når dei forlet heimen, og at dei sjølve er nøgde.  Toril ynskjer seg meir fritid, mindre ansvar. Det kan ein skjønne med problemstillingane knytt til Hallen som har vore siste halvåret. Heldigvis har det vore mange som har gitt støtte, enda til folk som ho ikkje kjenner. Eg ynskjer Toril god helg når eg forlet huset etter malingsarbeidet. Ho står utanfor inngangen saman med Harald, med kaffikoppen i handa. Men snart på veg heim for å lage havregraut. Planen for kvelden er klar: kvile framfor tv-en med Ole Paus og beina høgt.
25.03.17 17:04
Frisk fredag!
Frisk fredag!
Kva er vel betre enn frist luft på ein fredag! Ein gjeng unge og yngre karar har iallefall pusta frisk luft i dag - rett nok har det vore litt innblanding av gamalt mått-støv - men det skal vist vere bra for tarmen! Karane har gjort ein kjempejobb i dag! Taksida er rein for stein, og dei skal vist ikkje gi seg før det gamle trodet er tildekt med duk. Godt Jobba!
17.03.17 14:51

Kontakt oss
post@larsnes.no

margunn_009.jpg

Sandvolleyballbana

Det er sådd ved kunstgrasbana. Nettet er nede av same grunn. Leiar håper på regn slik at det spirer. Brukarar får smøre seg med tolmodigheit.

Kontigent

Alle husstandar har fekk torsdag/fredag giro i posten med oppmoding om å betale medlemskontigent til Gamlebanken.

Ny leiar

Gamlebanken  hadde årsmøte i kveld. Ny leiar er Oddbjørn Indregård. Nye i styret er Desireè Dyrhol og Atle Beitveit. John Magne Gjerde og Margunn Rekdal takkar for seg.

Nytt styre i Gamlebanken

 Margunn Rekdal        leiar                                                     
 Oddbjørn Indregård
 Hilde Brune Nystøyl  sekretær
 John Magne Gjerde  utleigeansvarleg
 Karsten Slettestøl    vedlikehaldsansvarleg

 

 

Gamlebankens dag

Søndag 21.03 kl 16.00 er det Gamlebankens dag. Meir informasjon kjem!!

Årsmøte i GB

Gamlebankens venner kallar inn til årsmøte. Sakliste kjem snart!

Piano på intimscena på Gamlebanken

Landsbyen si intimscene treng piano!

 

Dei siste åra har det vore arrangert mange konsertar i Gamlebanken, i ulike sjangrar. Det har synt seg at eit piano ville ha vore eit flott tilskot til Storsalen, som kunne ha opna opp for eit endå breiare spekter av spelekunstar.

Alle landsbybuarar vert med dette bodne med på ei kronerulling, som har som mål å skaffe eit piano til Storsalen i Gamlebanken. Dersom vi får til eit slikt kjøp vil det kunne lyfte både den kvardagslege aktiviteten, og leggje til rette for at dei mange klavertalenta i landsbyen kan få vise seg oftare fram.

 

Du er med dette invitert til innviingskonsert, når pianoet er på plass!

Ein konto er oppretta for føremålet, i Sparebanken Møre:

3910.35.29275

 

Med beste helsing

Kristoffer Vestnes

Samarbeidsmøte

Gamlebanken scene ynskjer samarbeidsmøte

Tysdag 9. februar kl 18

Agenda for møtet er:
1. Oppussing av storsal, val av fargar, akustiske tiltak, etc.
2. Utarbeide utkast på avtale om bruk av sal - mellom Gamlebanken Scene og Gamlebankens Venner
3. Utarbeide utkast på avtale om bruk av sal - mellom Gamlebanken Scene og Gamlebanken ungdomsklubb

Status gamlebanken

Det har vore ei stille og roleg periode i gamlebanken no i sommarmånedane. Før ferien fekk vi reparert taket slik at det at det no ikkje skal vere lekkasje. Det er sett inn nødutgongsdør i hovudetasjen som er flott med tanke på større arrangement. I desse dagar leiger vi ut ledige rom på loftet, og det er såleis ikkje meir rom til leige. Det er planar om å gjere ein liten offensiv i forhold til sandvolleyballbana. Mandag 31. august har styret første møte for hausten.

Kronerullingsinnbetaling

Vi hadde ei ny runde på kronerulling til sandvolleyballbana. Desse har betalt: Berit Hatlebrekke, Oskar Stig Rekdal, Jon Garen, Anja Kvalen, Inge Gjengedal, Hanne Indregård, Atle Beitveit, Tore Knotten, Ole Per Knotten, Rune Oksavik, Edvard Inge Rekdal, Ann Mari Halle, Helge Tødenes, Stine Brune, Torgrim Taklo, Torill Gjerde, Helga Kristin Tødenes, Bjørna Rovde, Reidun Voldnes, Tor Arne Dyrhol, Solveig Kragseth, Lina Strand, Hans Amund Eidheim og Vebjørn Torset.

GAMLEBANKEN TAKKAR FOR STØTTA!!! 60 har betalt. Vi trur fleire vil bidra.....

HAR DU HUSKA Å BETALE INN? VISS IKKJE ER DET ENNO IKKJE FOR SEINT BRUK KONTONUMMER 3910 35 81382

Medlem i gamlebankens venner

Gamlebankens venner jobber for å fremje positiv aktivitet i gamlebanken sine lokaler. Du kan vere med å støtte tiltaka ved å vere medlem. Det koster 100 kroner i året. Då støtter du:

  • Sandvolleyballprosjektet
  • Ungdomsklubben
  • Juniorklubben
  • Bevaring av Gamlebanken sine lokaler
  • Nye prosjekt som årsmøte har støtta for vidare vurdering: Bygdemuseum, Intimscene

Vil du vere med på å jobbe dugnad på sandvolleyballprosjektet eller anna vedlikehald, så ta kontakt.

Årsmøte Gamlebanken

gb__rsm_te_1.jpg

På igjen "kronerulling"

No begynner det å skje saker og ting med Sandvollyballbaneplassen. Kronerullinga stoppa litt opp. Vi trur det er fleire som vil bidra.... Vi sender ut giro til nye kandidatar i håp om å få inn meir pengar. Du verden kor kjekt det vert når vi kan spele sandvolleykamp på Larsnes. Bidra då vel!!!

Gamlebanken treng sårt pengar til baneutbygging!! Prosjektet er kostnadsberekna til 275.000. Vi får tippemidlar på ca halvparten, men resten må vi skaffe sjølve.

Oppsummert har desse betalt: Karsten Slettestøl, Hilde Brune Nystøyl, Margunn Rekdal, Ragnhild Vasstrand, Johm Magne Gjerde, Håkon Longva, Anne Marta Torset, Wenche Thorseth, Kjell Ove Vasstrand, Synnøve Nystøyl, Andre Leikanger, Thomas Oksavik, Ståle Torset, Aslak Storegjerde, Jarle Gunnarstein, Marte Petersen, Eli Rekdal, John Harald Ristesund, Einar Haugen, Desiree Grønnevik, Hanne Johansen, Wenche Indregård, Bård Dalen, Ann Christin Fugleseth, Kristoffer Vestnes, Jorunn Vestnes, Annette Gulbrandsen, Kollbjørn Kvalen, Andre Skoge, Sæbjørn Myklebust, Geir Inge Brekke, Idar Voldnes, Trygve Gaustad, Anne Lise Storegjerde, Arthur Vestnes, Kari Grønnevik, Kjell Ristesund.

Årsmøte

Det er planlagt årsmøte i Gamlebankens vennar 14.mai kl 19.30 og styremøte 27.04 kl 21.00

Kjartan fortalde frå krigen

Kjartan held foredrag

Kjartan held foredrag

På Gamlebankens dag i ettermiddag fortalde Kjartan frå krigen, om brødrene Snefjellå sitt opphald i Oksavikfjellet om Gestapobåten som låg i Vika og peila, om arrestasjon, om avhør og om opphaldet på Fallstad.  Det var vist bilder frå Freystasjonen.

Ingvild med vener song

Ingvild med vener song

Trine Lise, Ingvild og Marta song. Gamlebankens vennar nyttar høve til å takke desse, Kjartan og dei som hadde baka kake.

"Gamlebankensdag"

Søndag 15.03 kl 16.00 arrangerer styret i Gamlebankens venner Gamlebankensdag. Ta ettermiddagsturen innom Gamlebanken Denne gongen vil Kjartan Oksavik fortelje frå krigen og om Frey stasjonen. Det vil vere litt bildeframsyning, sal av kaffi og kake, utlodding, song. Alle er velkomne!

Juniorklubb i gamlebanken

Det kan vere aktuelt å sette i gong juniorklubb i Gamlebanken basert på at foreldre driv klubben. Målgruppa er elevar frå 5. - 7. klasse. Styret i Gamlebanken veit at det er ungar som kan tenkje seg ein tilhaldsstad der det kan vere ulike aktivitetstilbod. Vi trur at Gamlebanken sine lokaler kan vere godt egna, difor tek vi initiativ til:

  • Foreldremøte tysdag 27.01 kl 20.30.  

Gamlebanken

Styret  i gamlebanken arrangerer dugnad mandag 09.03 kl 20.00.

12Neste