Nytt frå landsbyen

ØLSMAKING PÅ JONSOKPUB
ØLSMAKING PÅ JONSOKPUB
Kjøp billettar her!https://pay.ebillett.no/velg_antall.php?p_id=1133&arrnr=5553104
10.06.18 20:16
Kavalkade frå 10 år med Landsbyen Larsnes
31.03.18 15:52
HENDT OG HENDER
Dugnadane held fram, kick-off fotball var sist søndag, årsmøta er unnagjort i alle lag og organisasjonar, fotballsesongen er i full gang, men sommaent vente på seg! FRAMOVER. ONSDAG 26. APRIL: "iNTERNASJONAL KVELDSMAT" m/kulturinnslag i Larsnes kyrkje FREDAG 28. APRIL KL 1730. KICK-OFF + 4.DIV.KAMP PÅ RIVER PLATE: LGFK-ROLLON FRAM TIL 6. MAI: DUGNADINNSPURT PÅ LANDSBYHUSET ONSDAG 3. MAI OG TORSDAG 4. MAI KL 1700/1900. RUSKENDAGAR I LANDSBYEN LAURDAG 6. MAI: KONFIRMASJON I LARSNES KYRKJE 17. MAI ER I ÅR PÅ EIN ONSDAG. 16. JUNI: KONSERT MED STIG ULV PÅ LANDSBYHUSET FREDAG 23. JUNI (JONSOK), LAURDAG 24. OG SØNDAG 25. JUNI: SUMARSAMKOME I TILLEGG; FOTBALLKAMPAR PÅ KUNSTGRASBANA (Sikkert meir som skjer, men det må kome innspel om aktivitetar)
25.04.17 09:31
LARSNES HELSELAG - ÅRSMØTE
19.april hadde helselaget årsmøte. Årsmeldinga viser eit akivt år der laget støttar mange aktivitetar i landsbyen - alt i frå tiltak på Sandetun og Haugatun, skulelunsj, HML Varden, barnehagen turngruppa og meire til. Astri Bente Sandvik har fungert som leiar  sidan leiaren Kjellfrid Sandvik gjekk bort.Helselagets styre 2017: Leiar: Astri Bente Sandvik; Nestleiar: Haldis Garen; Kasserar: Anne Marta Torset; Sekretær: Lina Strand; Styremedl.: Reidun Voldnes og Inger Anne Torset. Laget disponerer Elveromsstova - og for mindre arrangement kan dette lokalet leigast. Ta kontakt med leiar. laget vil halde fram med den gode aktiviteten som var i 2016. Helselaget gjer ein flott jobb; så støtt laget!
25.04.17 09:19
RUSKENDAGAR
ONSDAG 3. MAI og TORSDAG 4. MAI  kl. 1700 - 1900 begge dagar. Oppmøte: LANDSBYPARKEN.  Vi ryddar først og fremst frå ferjekaia og innover - særleg tek vi Larsnesvika/badeplassen, men også rundt Nyglå/butikkane og mot skulekrysset og Ørbechhalsen. Møt opp og ver med å gjere landsbyen triveleg før konfirmasjonshelga og 17. mai.  Vi avsluttar begge dagane i Landsbyparken med grilling og kaffi - sjølvsagt litt veravhengig. Landsbyen syter for traktor/hengar.
24.04.17 20:58
Kick Off 2017
Etter ein laaaang treningsvinter starter no endelig sesongen. I samband med årets første heimekamp inviterer LarsnesFotball heile fotballfamilien til Kick Off søndag 23.april kl 12:00 på KGB. G14 skal spele dobbelkamp kl 12:00 og kl 15:00. Det vert kake, vafler og kaffi/saft. Møt opp og få eit Kick Off - i hyggelig lag med alle dei andre i LarsnesFotball.
19.04.17 22:21
Årets første
Då er vi i gong - J14 har spelt årets første fotballkamp - og det vart ein sterk bortesiger! Det var 11 jenter som i ettermiddag reiste til Ørsta for å spele mot jentene frå Ørsta. Eit lite objektivt kampreferat tyder på at larsnesjentene spelte god fotball, og kontrollerte kampen frå start til slutt. Ved kampslutt viste målprotokollen 3 til Larsnes og 1 til Ørsta. Heia Larsnes!
19.04.17 22:06
Internasjonal kveldsmat
Onsdag 26.april kl 1800 arrangerer fellesrådet internasjonal kveldsmat i Larsnes kyrkje. Våre nye sandssokningar frå Eritrea vil fortelje oss litt om Eritrea, lett musikalsk underhaldning vert det også, og god prat rundt bordet! Ta gjerne med litt mat på fat og kom!
16.04.17 14:10
Helgapraten med Toril
Helgapraten med Toril
På Larsnes.no vil vi framover møte  folk i Landsbyen. Det er høg dugnadsaktivitet i bygda  for tida, og det er nærliggende å ta tak i ei som er aktiv  på den fronten. Denne gongen er det Toril som eg tek  praten med når ho er ferdig med dagens dugnad på Breidablik.  Ho veit ikkje kor mange timar med dugnad det vert, men ho er sett både på Breidablik og båtvask denne veka. Vi tek samtalen om ho og aktivitetane ho engasjerer seg i. Vi tek først nokre spørsmål om ho personleg, for kven er Toril? På spørsmål om korleis vennane hennar vil omtale ho med fem stikkord, meiner ho tolmodige, roleg, og så stopper det opp. Med hjelp av Stine som og er på dugnad vert imøtekomande, positiv og bestemt dei neste tre. Toril er eit A-menneske, og er av dei første på jobb. På ettermiddag er ho stadig på farta med ungane eller for å følgje opp sine tillitsverv. Ho likar ikkje seine styremøter. På TV ser ho opp-pussing- og hageprogram i tillegg til reprise av gamle krimseriar. Og Bing Bang! På senga les ho smusslitteratur. Eg spør om Kolbjørn er heime? I dag er han i Hornindal for å skaffe seg knivar til kvalfangstfiske. Vi fleiper med at ho no vert kvalfangerfru. Toril møtte Kolbjørn på sjøen for 30 år sidan, men det tok litt tid før dei etablerte seg her på Larsnes. Ho, Kolbjørn og ungane  flytta på Kvalen jonsokaftan 2003, to veker før minstemann kom til verden. Toril jobbar i Sande kommune, er leiar i Larsnes IL på tredje året og har vore økonomi- og utleigeansvarleg i Breidablik sidan 2012.  I dag var det 11 på dugnad i 4-5 timar og nokre fortsette etter det. Kva tenker Toril om dugnaden? Det er det som driv veldig mykje av aktiviteten i bygdene våre. Toril synes det er viktig at ungane får det inn med morsmelka. I dag har ho fått to av døtrene til å lage vafler til kaffemat på dugnaden. I tillegg kom Solveig Rovde med fersk skuffekake.  Toril tenker at dugnadsånda er sterk i landsbyen, og det er mange som er positiv. Ho trekker fram dugnadsånda på tvers av lag og organisasjonar. Det er kjekt arbeid og mindre kjekt arbeid (kanskje det mindre kjekke er dei store oppvaskane etter dei første Feel-IT før vaskelina var laga). I dag var det fleire innom for å avklare kva dei skal gjere koamde veke, isolering, måling, taklegging osb. Målet er å bli ferdig til konfirmasjonhelga. Det er viktig for Toril fordi døtre skal ha konfirmasjonsselskap på forsamlingshuset. Når det er ledig tid, tek Toril og familien ofte turen til Hornindal på campingvogna.  Ho står ikkje på ski, men likar å sitje i solveggen med strikketøy og nyte andre sin aktivitet. Toril tenker at det dit familien vil legge  sommarferien i år. Men om ho skulle ynskje seg eit anna feriemål ville ho ta turen til varmare breddegrader med soling, bading og shopping. "Eg er ikkje urban", seier Toril, så storbyferie er ikkje noko for meg. Eg spør Toril kva ynskjer ho har  for framtida, då seier ho at ungane vert etablert og greier seg bra når dei forlet heimen, og at dei sjølve er nøgde.  Toril ynskjer seg meir fritid, mindre ansvar. Det kan ein skjønne med problemstillingane knytt til Hallen som har vore siste halvåret. Heldigvis har det vore mange som har gitt støtte, enda til folk som ho ikkje kjenner. Eg ynskjer Toril god helg når eg forlet huset etter malingsarbeidet. Ho står utanfor inngangen saman med Harald, med kaffikoppen i handa. Men snart på veg heim for å lage havregraut. Planen for kvelden er klar: kvile framfor tv-en med Ole Paus og beina høgt.
25.03.17 17:04
Frisk fredag!
Frisk fredag!
Kva er vel betre enn frist luft på ein fredag! Ein gjeng unge og yngre karar har iallefall pusta frisk luft i dag - rett nok har det vore litt innblanding av gamalt mått-støv - men det skal vist vere bra for tarmen! Karane har gjort ein kjempejobb i dag! Taksida er rein for stein, og dei skal vist ikkje gi seg før det gamle trodet er tildekt med duk. Godt Jobba!
17.03.17 14:51

Kontakt oss
post@larsnes.no

Frå utlendigheit

129___kopi.jpg

Unngå grøftene!

Eg registrerer med glede at det no er lage ei eiga ”i utlendigheit”-side på Larsnes.no. Men, sidan eg om ei dryg veke er tilbake frå utlendigheita for sommaren, måtte eg skunde meg å få skrive eit kvart (og, kome litt vekk frå eksamenslesinga ei lita stund)!

Det store samtaleemnet i landsbyen for tida er nok ”hærverksbølgja” som grip om seg. Eg har ikkje sjølv sett kor omfattande skadene er, men ”ette det ej he haurt” og lest so er det gjort ein heil del skadeverk. Spørsmålet er då kva ein skal tenkje om slikt, og korleis ein skal reagere.

Den fyrste reaksjonen er naturleg nok sinne. Ivar Aasen skreiv ein gong (utan at eg hugsar kva samanheng det var i) : ”Berre riva ned, og inkje byggja upp”. No i helga har både privat (bilar m.m.) og offentleg/felles eigedom (skulen og Breidablik) fått gjennomgå. Ein kan spørje seg kva i all verda som skal vere poenget? Det kan verke som utløp for frustrasjon over, og eit åtak på Larsnesbygda i seg sjølv. Skulen og Breidablik (og kyrkja) er dei viktigaste fellesarenaane vi har, slik at det på sett og vis vert eit slag mot alle som har eit forhold til desse. Det er i den samanheng lett å gå i den eine grøfta eg vil skrive om: Straff og hemntrong, pøblane må straffast!

Det er to ting som gjer at ein bør vere varsam med hemntankane: For det fyrste må ein spørje seg kva som er årsakene til at nokon tyr til slike verkemiddel for å få merksemd, utløp for raseri og/eller stadfesting av ein eller annen sær gruppedynamikk som tilseier at øydelegging er kult. Dårlege oppvekstvilkår og mislukka skulegong eller andre forhold kan byggje opp misnøye mot det meste! For det andre er det viktig å spørje seg kva ein oppnår med ”hemn” og straff. Får ein person fyrst får stempelet som ”kriminell”, kan det vere svært vanskeleg å kome seg ut av det, og faren for gjentaking/forverring er då stor.

Ein kan vel fort få merkjelappen ”snillist” når ein tek til orde for å dempe straffetankegongen. Dette er den andre grøfta, for dei aktuelle må sjølvsagt gjere opp for seg etter udådane. Poenget må vere at ein bør prøve å ha eit litt balansert syn på saka, og tenkje over om hendingane berre er eit uttrykk for hatske tankar og vond vilje eller om andre ting ligg bak.

  1. Ps: Vi får vone på ein solfyllt og hærverksfri sommar i Landsbyen!

Kristoffer V. i Trondheim

Flytte tilbake?

"Flytt heim til den flotte staden utanfor allfarveg", har eg høyrt. Eg har lagt merkje til at enkelte meinar slagordet virkar negativt på dei ein vil lokke til å busetje seg i kommunen vår. Dette får meg til å tenkje litt på kva dei som vurderar å flytte til Sande/Larsnes legg vekt på. Skule, barnehage, idrettslag, arbeidsmarknad, og der er sikkert mange fleire faktorar. Personleg meinar eg Larsnes har veldig mange av dei avgjerande faktorane godt på plass. Der er full barnehagedekning, ein god og trygg skule, eit aktivt idrettslag, korps, kulturskule, og elles mange andre fritidstilbod. I tillegg har ein kort reisetid til ein stor arbeidsmarknad (Ca 30 min: Ulsteinvik, Fosnavåg, Ørsta, Volda, Hareid, Ca 60 min: Ålesund). Natur og friluftsmulegheiter er det vel heller ingen tvil i at der er det som skal til. Kva er det då som manglar?
 
På Sande kommune sine nettsider finn ein pr 27.03.08 (over eitt år sidan), 6 ledige hustomter i Hallelia. Utan at eg er heilt sikker trur eg ei eller to av dei er bygd hus på, og eg meinar eit par av dei er så små at dei knapt kan kallast tomter. Kvar skal ein då gjer av dei som ynskjer å flytte til Larsnes?
 
Eg veit ikkje om der er mange som står og bankar på døra og vil byggje, og for min eigen del er det ikkje avgjort kvar eg skal ende opp. Men litt "lause rykter" eg har høyrt, tilseier at der faktisk er nokre i omlag min generasjon som har eit ynskje om å bygge hus på Larsnes. Det som er litt merkjeleg er faktisk at hustomtplassering er det som er avgjerande for om dei vil byggje. Det som vert sett på som viktige paramter er nærleik til sjø, sentrum og skule, ikkje minst utsikt, og kanskje viktigast; storleiken på tomtene.
 
Ein må få undre litt på kva som vert gjort med dette pr i dag. Ein ting er iallefall heilt sikkert, skal Larsnes, og Sande kommune vekse, må ein ha plass å huse dei som vil bu. Eg håpar at vi om eit par år kan ha eit flott byggjefelt, med nærleik til sjø, skule og sentrum, ei flott utsikt, og ikkje minst at tomtene er ein del i overkant av eitt mål, og ikkje i underkant. Eg er iallefall sikker på at dersom ikkje det er på plass, vil mange som vurderar å busetje seg på Larsnes velje andre stadar.
 
Håkon